Andrzej Wilczkowski

portret użytkownika Andrzej Wilczkowski
Andrzej Wilczkowski

Andrzej Wilczkowski ur. 11.stycznia 1931r. w Warszawie. Mgr inż.
mechanik, nauczyciel akademicki, pisarz, publicysta, alpinista i polarnik.
Przez całe życie bezpartyjny.

Zamieszkały w Łodzi.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (1957). Po dyplomie
pracuje w przemyśle a od 1994 w PŁ jako nauczyciel akademicki w Instytucie
Pojazdów PŁ. (Obecnie na emeryturze).

Książka - "Awarie silników spalinowych" (2 tomy 1997 i 1999) Autor pięciu
patentów z dziedziny silników spalinowych i 12 publikacji naukowych.

Alpinista i polarnik. Uprawia taternictwo od 1949 r. autor 10 nowych dróg w
Tatrach i 16 I przejść zimowych. Od 1956 Alpy i Kaukaz. Kierownik dwóch
wypraw egzotycznych: w Hindukusz (1963) i w góry Etiopii (1968/69) uczestnik
wyprawy polarnej na Spitsbergen (1973)

Od 1952 r. instruktor alpinizmu (szkolił w skałkach, Tatrach i w Alpach w
latach od 1951 do 1990). Członek -założyciel Klubu Wysokogórskiego w Łodzi
(1950).

Pisarz: Debiutował w 1957 r. Współautor książki "Burza nad Alpami"
(Iskry -1958). Autor książek: "Śniegi Pokutujące" 1971 i 1973), "Ludzie
przed ścianą"(1972), "Każdemu według marzeń" 1976 i 1994), "Miejsce przy
stole" (1982, 1992 2002, 2008), "Anatomia Boju" (1992, 2008), "Trudna
noc"(1993), "Coś na Ząb"(1993­) „Dymy nad kartofliskiem” (2005). W latach
pięćdziesiątych autor tekstów satyrycznych oraz tekstów piosenek dla STS
"Pstrąg".

Publicysta: Na tematy alpinistyczne pisał w czasopismach "Dookoła Świata"
"Kontynenty" "Taternik Łódzki", "Taternik", "Góry", "Góry i Alpinizm”.
Członek redakcji czasopisma literackiego NSZZ Solidarność - "Słowo
obecności" (1981). Współzałożyciel, członek redakcji i publicysta tajnego
czasopisma "Prześwit" (1982). Pseudonimy: W. Szary i K.T. Barnak.

W latach 1992 i 93 felietonista "Nowego Świata z Piotrkowskiej" i "Świata z
Piotrkowskiej". Współpracownik czasopisma Góry i Alpinizm. Felietonista
miesięcznika "Aspekt Polski". Publikował również w "Orle Białym" - Londyn i
w "Znad Wilii" - Wilno.

Zainteresowania historyczne: Stypendium Instytutu Piłsudskiego w Nowym
Jorku, (1989/90) Eseje: "Józef Piłsudski a unowocześnienie armii". "Złota i
czarna legenda Marszałka Piłsudskiego" wydany przez Bibliotekę im J.
Piłsudskiego w Łodzi wspomniana już książka Anatomia Boju o bitwie
Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod Mokrą. Publikacje w magazynie historycznym
„Mars”

Działacz społeczny. do 1949 w ZHP. Potem Klub Wysokogórski i PZA. (1950 do
1992) W latach 1964-72 Łódzki Klub Jeździecki. W r. 1980 i w r. 1989 NSZZ
Solidarność w Politechnice Łódzkiej.

Od 1983 roku członek Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego
(1992) W stanie wojennym organizator uroczystości patriotycznych.

Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
(1992-2008).

Honory: Członek honorowy Polskiego Związku Alpinizmu, Łódzkiego Klubu
Wysokogórskiego i Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi; odznaczony w 1963
r. Odznaką Honorową Miasta Łodzi (za wyprawę w Hindukusz) a w 1993 Odznaką
za Zasługi dla Miasta Łodzi. W 1997 r. srebrny medal Komisji Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. W 2000 r. Nagroda m. Łodzi. W 2002 Nagroda literacka im.
W. Krygowskiego. 2008. obywatelstwo honorowe gminy Miedźno – za książkę
Anatomia Boju.