Powtórnie Przysięga UPA - plik

Idee

do odsłuchania. Dzisiejsza młodzież przysięga na uświęcającą rzeź Wołyńską i na przelaną krew

0