Więzienia CIA, czy PPR / SLD ?

Kraj

Skoro za zgodą dziadów SLD - za zgodą PPR, mieliśmy więzienia NKWD, a za zgodą ojców SLD - PZPR, mieliśmy więzienia KGB (w jednym z nich zginął np. ks. Jerzy Popiełuszko), to dlaczego wnuki PPR, dzieci PZPR, czyli ich duchowy / ideowy i nawet kadrowy spadkobierca - SLD, miałby nie zgodzić się na więzienia CIA ?
W dodatku kasując ekstra 15 mln niefakturowanych baksów?

Czy niezadługo aby inne dzieci, i inne wnuki, nie wyrażą ochoczej zgody na więzienia BND ?

0