SŁOMKA SIEDZI - BROŃMY GO!

Słomka za kratkami
Kraj

Adam Słomka w więzieniu, powstał społeczny ruch w jego obronie. Oto garść informacji co już się dzieje i co można by zrobić w tej "niesprawiedliwej", hańbiącej sprawie. Koordynatorem jest Janusz Sanocki z Nysy.

Akcja w obronie Adama Słomki - więźnia politycznego PRL i III RP

Od czwartku 19 stycznia br. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie przebywa Adam Słomka – działacz opozycyjny, który spędził w więzieniach PRL dwa lata – obrońca praw człowieka, aktywista stowarzyszeń ruchu walczącego o przestrzeganie przez polskie sądy standardów państwa prawa.
Adam Słomka został zatrzymany i osadzony w areszcie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie za to, że podczas procesu komunistycznych zbrodniarzy, autorów stanu wojennego, głośno domagał się sprawiedliwości. W ten sposób sąd III RP surowo i bezzwłocznie ukarał prześladowanego w stanie wojennym opozycjonistę, a Kiszczaka - członka zbrojnej organizacji przestępczej, która stan wojenny przygotowała i wprowadziła – wypuścił wolno.
Decyzja sądu i aresztowanie zasłużonego dla sprawy niepodległości Polski człowieka, byłego więźnia PRL, któremu w stanie wojennym Służba Bezpieczeństwa zamordowała matkę, jest kolejną, hańbiącą sądownictwo III RP, sprawą.
Żądamy uwolnienia Adama Słomki i oświadczamy, iż w Jego obronie zawiązujemy Komitet Obrony Sprawiedliwości.
Wzywamy wszystkich, którzy nie godzą się na stosowanie represji sądowych wobec ludzi domagających się naprawy wymiaru sprawiedliwości, do przyłączenia się do naszej akcji protestacyjnej.
Zakładajcie w swoich miejscowościach Komitety Obrony Sprawiedliwości, pikietujcie sądy i piszcie do Ministerstwa Sprawiedliwości listy żądając uwolnienia więźnia politycznego Adama Słomki. Piszcie także listy poparcia do Adama Słomki, do więzienia przy Rakowieckiej. To bardzo ważne byśmy potrafili w tej trudnej dla niego sytuacji wykazać solidarność.
Nasza walka o sprawiedliwą Polskę trwa!

Warszawa 21 stycznia 2012 r.
Krajowy Komitet Obrony Sprawiedliwości
Kornel Morawiecki – przywódca Solidarności Walczącej – Wrocław;
Kazimierz Świtoń – założyciel Wolnych Związków Zawodowych - Katowice;
Gabriel Janowski – b.internowany, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Przymierze dla Polski – Warszawa;
Janusz Sanocki – b.internowany, Stowarzyszenie Obywatele Przeciw Bezprawiu – Nysa;
Wiesław Ukleja – b.internowany, Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej – Opole;
Andrzej Melak – Komitet Katyński – Warszawa;
Elżbieta Pustułka – Krajowa Wspólnota Emerytów, Rencistów i Kombatantów – Katowice;
Tadeusz Wołyniec – Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Koszalin;
Zygmunt Miernik – Ogólnopolski Ruch Obrony Bezrobotnych – Będzin;
Jerzy Jachnik – Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” – Bielsko-Biała;
Krzysztof Bzdyl – założyciel KPN w 1979 r, b. więzień polityczny – Kraków;
Paweł Władkowski – prezes Stowarzyszenia Ofiar Grudnia 1970 – Gdańsk;
Krystian Frelichowski – b. więzień polityczny, Klub Gazety Polskiej – Bydgoszcz;
Zygmunt Korus – krytyk sztuki, Klub GP – Chorzów;
Anna Orzechowska – Ruch Wolności – Warszawa;
Tadeusz Bielawski – KPN-OP – Kraków;
Sławomir Kropisz – Ogólnopolski Ruch Obrony Bezrobotnych – Opole;
Witold Korona – FMW, NZS – Częstochowa;
Konrad Szewczyk – Lublin;
Józef Sidoruk – Zw. Strzelec – Puławy;
Dariusz Grześkowiak – działacz opozycji – Puławy;
Janusz Szkutnik – antykwariusz, historyk, b.więzień polityczny – Rzeszów;
Adam Biliński – Przemyśl;
Robert Majka – Solidarność Walcząca Przemyśl;
Ryszard Kędra – Krosno;
Krzysztof Wianecki – Tarnobrzeg;
Włodzimierz Green – b.internowany – Kielce;
Zenon Fabianowicz – Gorzów Wlkp.
Dariusz Łaska – Łódź;
Anna Wojewódzka – Kołobrzeg;
Edward Dulewicz – prawnik – Łódź;
Jerzy Zacharow – Przew. Stow. Internowanych Zamojszczyzny – Zamość;

Kontakt z Komitetem – Janusz Sanocki – tel. 602-397-455, mail: jan_es@interia.pl

Moi Drodzy!
Przesyłam nasz projekt komunikatu - kto chce się dopisać - proszę o pilny kontakt.
Codziennie pikietujemy więzienie przy Rakowieckiej od 10.00 do 11.00.
Prosimy o pilne zorganizowanie akcji pisania listów do Adama do wiezienia:

"Adam Słomka
Zaklad Karny
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

Adam!
Popieramy Ciebie i Twoja walkę!
Trzymaj się!

- podpis"

Albo co chcecie, od siebie...

Prosimy też o pisanie indywidualnie lub grupowo do ministra sprawiedliwosci;

"Minister Sprawiedliwości
pan Jarosław Gowin

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Żądamy natychmiastowego uwolnienia z więzienia Adama Słomki!
- podpis"

Treść można modyfikować wg uznania nadawcy.

Zakladajcie też KOS-y lokalne i dawajcie znać nam oraz wysyłajcie in formacje do lokalnej prasy; zwołujcie konferencje prasowe, wyklejajcie plakaty:
"Uwolnić Adama Słomkę
Komitet Obrony Sprawiedliwości"

Ufff
Pozdrawiam Wszystkich.
Pamiętajcie, że czas biegnie i trzeba działać błyskawicznie.
Janusz Sanocki

10
Średnio: 10 (6 votes)
portret użytkownika arlekin

Re: SŁOMKA SIEDZI - BROŃMY GO!

Podpisuję się pod tym!!! Ironia losu jest to, że zbrodniarze z PRL nie przesiedzieli w więzieniu ani minuty!

Częstochowa - NOWA POLSKA

R u c h S p o ł e c z n y
„N O W A P O L S K A”
42 - 200 Częstochowa ul. Pużaka 15/34 tel./fax 343622647, 510261787
rs-nowapolska@wp.pl www.nowa-polska.pl
…………………………………………………………………………………………………..
„ ................................................ : Częstochowa, 21 stycznia 2012 r.
Rozplątać więzy niegodziwości,
rozerwać pęta ucisku,
wyzwolić uciemiężonych
i wszelkie jarzmo pokruszyć!?”

Księga Izajasza 58,6 - 7

Prezydent RP
Bronisław Komorowski

19 stycznia 2012 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie został aresztowany Adam Słomka. Media chociaż powściągliwie, ale zrelacjonowały okoliczności jego zatrzymania.
Po niedawnym wypadku włoskiego statku wycieczkowego jego kapitan, który nie zachował się w sposób odpowiedni jako oficer i godny jako człowiek, trafił do aresztu domowego. Sąd nie zgodził się na jego aresztowanie.
Podczas wizyty chińskiego premiera w wielkiej Brytanii student Oxfordu rzucił w niego butem. Po raz pierwszy w historii wymiaru sprawiedliwości tego państwa został zatrzymany za takie przewinienie, ale sąd go uniewinnił, uznając, że w taki sposób wyraził swoje poglądy.
Adam Słomka tydzień przed aresztowaniem wyraził podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie w postępowaniu dotyczącym autorów stanu wojennego emocjonalnie swoje stanowisko w tej sprawie. Za to trafił do aresztu przy ul. Rakowieckiej, gdzie UBP przetrzymywał i mordował polskich patriotów. Nadal stosowane są represje wobec niepokornych obywateli naszego kraju, a zmieniły się tylko metody.
W Polsce prawo znajduje się w konflikcie ze sprawiedliwością. Autor tego stwierdzenia Mahatma Gandhi, ale w odniesieniu do dawnej kolonii brytyjskiej sugerował społeczeństwu wypowiedzenie posłuszeństwa. Analogiczna sytuacja panuje teraz w Polsce. Władza przejęta w 1989 r. w sposób pokrętny straciła legitymację Narodu do jej sprawowania. Proszę spowodować uwolnienie Adama Słomki.

Z poważaniem

PREZES

mgr inż Andrzej Dziąba