HANNA GRONKIEWICZ - WALTZ Z TOW. LENINEM W POCHODZIE PIEWSZOMAJOWYM

1 MAJA W WARSZAWIE
Kraj

[Z cyklu Bufetowa Serwuje Kaszanę]
Bufetowa: “Wahszawiaki zasługują na to byśmy ich dalej doili”
“Towaszysze platfusiarze, w ostatnim okhesie osiągnęliśmy niebywałe sukcesy. Dzięki wspahciu zaprzyjaźnionych mediów i genialnemu kuglahstwu naszego Umiłowanego Przywódcy udało nam się utrzymać siedem lat przy kohycie. Niesamowitym osiągnięciem było zahówno zathudnienie naszych kumpli i POciotków na tysiącach specjalnie do tego stworzonych stanowisk w naszej administhacji jak hównież wypłacenie zahówno im jak i nam samym ghubych milionów w chahakterze phemii!
I nie jest to nasze ostatnie słowo! Wahsiawskie lemingi zasługują na to byśmy ich dalej doili! Dlatego zhobimy wszystko by nie dopuścić do ważności całkowicie upolitycznionego hefehendum czyli awantuhy w celu usunięcia całkowicie apolitycznej mnie! Ale nie bójcie się! Nawet jak mnie wyrzucą drzwiami to whucę oknem!
Niech żyją kohyta, paśniki i bufety! Chwała nam i naszym kolegom! Pisiohy won do Syjamu!”
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://lubczasopismo.salon24.pl/bufetowaserwuje/...

10
Średnio: 10 (4 głosy)