W rocznicę śmierci Dmowskiego

203851.jpg
Blog

Jest to raczej relacja niż dokładny zapis przemówienia T, Bieleckiego, prezesa RN Stronnictwa Narodowego od 1939 do 1982 roku. Całość jest w linku. Warto go posłuchać choćby ze względu na przedwojenną, piękną polszczyznę, sposób mówienia, intonację.
To co mówił było aktualne w 1967. Wtedy wręcz wizjonerskie. Teraz też jest aktualne, trzeba tylko miejscami zamienić blok sowiecki na UE ale w większości nic nie trzeba zmieniać.

Mówił o tym, że zawsze zwraca się do rodaków w kraju w rocznicę śmierci Dmowskiego za pośrednictwem Radia Wolna Europa dlatego, że w polskim życiu politycznym był on zjawiskiem wyjątkowym, niepowtarzalnym ale też dlatego, że jego dzieło przeżyło twórcę.

Przytaczał przysłowie „patrz w przyszłość ale nie zapominaj o przeszłości bo bez przeszłości nie ma przyszłości”. Zwracał uwagę, że ani dzieje świata nie zaczęły się od rewolucji październikowej w Rosji ani dzieje Polski nie rozpoczęły się od 1945 roku gdy do władzy doszła PZPR.

I Dmowski i Piłsudski walczyli o niepodległość, Dmowski wywalczył ją na gruncie międzynarodowym a Piłsudski militarnie w kraju.

W wyniku II wojny światowej Polska formalnie zachowała niepodległość ale nie mogła prowadzić własnej polityki rozwijać się i dusi się w narzuconym jej obcym ustroju społeczno-gospodarczym.

Pyta jak wydostać się z tego położenia tak, by nie wpaść z deszczu pod rynnę, czyli pod dominację Niemiec lub spółki rosyjsko-niemieckiej.

Trzeba być czujnym wobec podnoszącego głowę rewizjonizmu niemieckiego a z drugiej strony rozszerzać granice naszej niezależności wobec Rosji.

Dmowski był zwolennikiem ułożenia stosunków z Rosją bez względu na jej ustrój ale nigdy nie nie pogodziłby się z rolą wasala a tym bardziej nie wykonywałby posłusznie woli Moskwy.

Mimo tego, że nie ma szans w Europie na wojnę, która mogłaby dać Polsce niepodległość Sowiety mogą być zmuszone do zmiany relacji z satelitami. Już teraz Rosja toleruje, bo musi, ruchy w kierunku emancypacji i większej wolności. Komunizm jest w odwrocie nie w rozkwicie. Proces rozluźnienia bloku sowieckiego będzie postępował dalej. Mówił o technologicznym zacofaniu wobec Zachodu, prądach narodowych rozsadzających imperium sowieckie O tym, że teraz najbardziej niezadowoleni są robotnicy i młodzież (tuż przed 1968 i 1970).

Zbliża się moment gdy naród polski licząc głównie na własne siły, bo wolności nikt nam w darze nie przyniesie, sięgnie po swoje prawa. Trzeba na to nie tylko wysiłku wojskowego, technicznego gospodarczego, ale twórczej polskiej myśli politycznej, która znajdzie dla Polski własne miejsce pod słońcem i pozwoli jej rozwinąć przyrodzone bogactwa i zdolności, jak przystało na wielki naród.

Myślenie kategoriami narodowymi niesie z sobą pewną ponadczasowość. Prawda?

http://www.youtube.com/watch?v=6CTicJR6eMM

Dr. Tadeusz Bielecki . Jego grób znajduje się po prawej stronie pomnika katyńskiego na cmentarzu Gunnersburry w Londynie, w drugim rzędzie grobowiec z czarnego marmuru. Był jednym z kilku najbardziej zaufanych ludzi Dmowskiego. Szefem polskiego parlamentu na obczyźnie TRJN do 1971.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Bielecki

10
Średnio: 10 (1 głos)