Durny Sikorski

Blog

Misjonarze są po to żeby pomagać ludziom zamieszkującym kraje misyjne. Po-ma-gać. A pomoc jest szczegónie potrzebna w sytuacji zagrożenia. Pomysł żeby polscy misjonarze z Republiki Środkowej Afryki porzucili swoiich wiernych i podopiecznych i ewakuowali się do kraju mógł przyjść do głowy tylko kretyńskim biurokratom. Cóż to byłby za pasterz, który porzuciłby swoje owce pozostawiając je wilkom na pożarcie ?

10
Średnio: 10 (1 głos)