Głos idioty - "Piękno jest w naturze..."

Blog

"Piękno jest w naturze,więc zbędne jest w sztuce"

Nie dosłyszałem, co za kretyn jest autorem tej mądrości ludowej. Nieuważny słuchacz odczyta tę wypowiedź powierzchownie i prawdopodobnie się z nią zgodzi, no bo przecież każdy z nas tęskni za pięknem natury, nieprawda ?

Tymczasem jest to oczywisty idiotyzm. Piękno jest bowiem kaegorią aksjologiczną, estetyczną, jest oceną jaką formułuje człowiek jako istota kulturowa, gdy odnosi się do obiektów świata natury bądź kultury. Piękno nie istnieje w naturze.Jest częścią systemu percepcji a nie właściwością obiektu percypowanego. Dopiero artefakty kulturowe, tworzone przez człowieka, otrzymują, oprócz składnika naturalnego, materialnego, także dodatek w postaci składnika estetycznego nadanego im przez człowieka.

Ten głos idioty wskazuje na istotny czynnik mentalności lewicowej. Cechą tej mentalności jest brzydota, wyrastająca z tkwiącego w niej zła, urazów i resentymentu. I ta brzydota objawia się w tej tzw.sztuce przez tę mentalność inspirowanej. Brzydota ta stanowi autodemaskację tej mentalności. Mentalność lewicowa nie jest w stanie wyprodukować piękna.

10
Średnio: 10 (2 głosy)

Nie dziwi to , że świnie tworzą sztukę

Widać chodzą do diabła po naukę
Bazgroły i rzucanie łajnem w ścianę
Uznają za sedno tak bitą pianę
Pozdrawiam