"Takie wypowiedzi kompromitują Kościół"

Blog

Wydaje się mi,że tego typu przesadne i pochopne głosy krytyczne, wywołane np.wypowiedzią ks.Bochyńskiego, mogą być kontrproduktywne, bo zamiast zachęcać do dyskusji zahamują ją i w ten sposób ukryją prawdziwy obraz stanu rzeczy.

Trzeba dbać o ciągłość dyskusji, zapraszając rozmaite osoby do studiów mediów niezależnych, dając im okazję do wypowiedzi i inicjując dyskusję, która pozwoli uporządkować poglądy jak i ewentualnie wpłynąć na poglądy jak i zachowania w tej kwestii.

Środowiska lew-lib bowiem rzucają hasło "pedofil", bez próby analizy treści, bo analiza taka byłaby niebezpieczna dla nich samych, bo słowo "pedofili" pełni jedynie rolę pałki na Kościół. A za tą wrzawą kryją się cele lew-lib, które starałem się opisać w notkach na temat Wielkiego Brata Pedofila.

Mniej lub bardziej udane próby wypowiedzi duchownych są więc automatycznie zakrzykiwane i zatupywane bądź przekłamywane, by ich uciszyć i odebrać chęć do publicznego wypowiadania się. Nie należy więć lew-lib wspomagać naiwną krytyką wspierającą ich strategię, bo dopiero publiczna dyskusja doprowadzi do zdemaskowania procesów i celów hiperseksualizacji przestrzeni publicznej i poczynań Wielkiego Brata Pedofila. Publiczna dyskusja przyniesie nam więcej zysków niż strat. Im więcej publicznych wypowiedzi, nawet głupich, tym lepiej. A głupie wypowiedzi są lepsze nić głupie działania, gdyż lepiej i łatwiej wpływać na wypowiedzi i przekonania niż na działania, bo nawet głupie wypowiedzi są realizacją prawa do wolności wypowiedzi i dają impuls do dyskusji i nadzieję dojścia do prawdy.

Więc nie kneblujmy ust.

3.75
Średnio: 3.8 (4 głosy)

Re: zetjot

Nie wiem co właściwie ks.Bochyński myśli, bo przekaz jest bardzo ograniczony.Wolałbym otrzymać większą próbkę ze strony naszych niezależnych mediów.Tymczasem tego brak a dyskusja toczy się starym trybem mainstreamowym.Albo, albo.