Przeciwko deprawacji naszych dzieci - Krucjata Różańcowa idzie w Pokutnym Marszu Różańcowym pod MEN

2013_09_08_rgb_maly.jpg
Kraj

Dość torturowania nas poprzez GENDER i niszczenia Polski przez chore pomysły rewolucjonistów - połóżmy kres pogańskim ideologiom, obcym naszej chrześcijańskiej wierze, polskim tradycjom i kulturze!!!

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/08-09-2013...

http://rebelya.pl/forum/watek/67921/?page=1#post...

http://www.fronda.pl/forum/08092013-warszawa-msz...

Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę to w większości Ojcowie i Matki, Dziadkowie i Babcie, to polskie rodziny, które w swym łonie poczęły i pielęgnowały młode życie nie po to by je wydawać na duchową śmierć i wieczne potępienie!

Nie pozwolimy na zniszczenie Rodziny, na niszczenie polskich dzieci.

Ze Ślubów Jasnogórskich:

"My /.../ Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego /.../

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia /.../ równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. /.../

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. /.../

08.09.2013 – Warszawa – Msza Święta za Ojczyznę i Pokutny Marsz Różańcowy

Tym razem pod Ministerstwo Edukacji Narodowej dotrze Pokutny Marsz Różańcowy z Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, po Mszy Świętej za Ojczyznę o godz. 16.00.
Modlić się będziemy o opamiętanie i nawrócenie rządzących by nie deprawowali i nie ogłupiali naszych dzieci za pomocą kolejnych niszczycielskich rewolucji w systemie szkolnictwa.

kontakt z organizatorem +48 505 075 818

9
Średnio: 9 (5 votes)

gender.

Bardzo potrzebna jest krucjata różańcowa czy też marsze w obronie naszych dzieci przed pogańskimi ideologiami..Ale dopóki nie wytępimy w naszym kraju polityków z partii czerwonego--millera--i partii niejakiego--pali-kociarza to pogaństwo w Polsce będzie się miało coraz lepiej..