Dzieci głodują, a w sejmie o ....

Kraj

pederestach i Grodzkiej/im/.700 000 dzieci w Polsce GŁODUJE.
Okazuje się, że polskie dzieci są w Europie biedakami. Pod względem ubóstwa najmłodszych Polska jest na 24. miejscu wśród 29 krajów, gorzej jest m.in. w Rumunii i Bułgarii.
To dane UNICEF.
Z kolei GUS policzył, że dzieci i młodzież do lat 18 stanowią ok. 30 proc. ogólnej liczby osób skrajnie ubogich. Oznacza to, iż najmłodsi obywatele po prostu głodują albo w najlepszym przypadku są niedożywieni.

- To jest coś przerażającego. Coś, z czym nie można się pogodzić - mówi dr Jerzy Zaborowski, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja prowadzi akcję pomocy "Godne dzieciństwo" (można pomóc, wysyłając SMS o treści Pomoc pod nr 7364, koszt: 3,69 zł). Dyrektor przypomina, że PCK całą swoją aktywność koncentruje obecnie w kraju. - Nie zajmujemy się pomocą zagraniczną, co robiliśmy w latach ubiegłych. W Polsce potrzeby są bardzo duże - ocenia Jerzy Zaborowski.

Jerzy Zaborowski, dyrektor PCK: Nasza pomoc nie wystarcza

- Nie zajmujemy się pomocą zagraniczną, co robiliśmy w latach ubiegłych. W Polsce potrzeby są bardzo duże. To coś przerażającego, że nawet 700 tys. dzieci w europejskim kraju, gdzie nie ma wojny i klęsk żywiołowych, może być niedożywionych. To jest tak ogromny problem, że działalność organizacji pozarządowych już nie wystarcza. Tu potrzebne są działania systemowe.

700 tys. dzieci cierpi biedę i jest niedożywionych

25% nie je regularnie ciepłych posiłków

10,5% żyje w rodzinach, gdzie poziom wydatków był niższy od granicy ubóstwa

30% osób skrajnie ubogich stanowią dzieci i młodzież do 18. roku życia

44% dzieci urodzonych w rodzinach wielodzietnych cierpi niedostatek

Wkrótce i chleb ich powszedni stanie sie dla ni8ch luksusem.
Minął ledwie miesiąc nowego roku. A mąka zdrożała już o 40 groszy! Piekarze podnoszą ceny chleba - stopniowo, po kilka groszy tygodniowo. Efekt jest jednak przerażający. Chleb w styczniu zdrożał już o 5 proc.! W lutym pewnie o kolejne 5 proc. A to tylko początek podwyżek. W górę idą też inne produkty żywnościowe, opłaty za prąd, śmieci czy wodę, lokalne podatki.

Około 390 tys. dzieci, według prognoz, urodzi się w tym roku w Polsce. Aż jedna trzecia z maluchów przyjdzie na świat w rodzinach ubogich lub żyjących w nędzy. Staystyki przerażają i i biją na alarm dla polityków.

Tylko 132 tys. rodziców, którym w tym roku urodzi się dziecko, otrzyma z tego tytułu dodatek socjalny wypłacany najuboższym. Mają do niego prawo tylko rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł. To naprawdę
głodowa stawka, bo minimum egzystencji wylicozno w Polsce na około 500 zł. na osobę.
Dodatek, jaki dostaną najbiedniejsi rodzice po urodzeniu malucha, to 1000 zł. Wypłacane jednorazowo. To starczy na krótko, dlatego bez pomocy z gminy, wielu najbiednijszych rodziców po prostu nie miałoby za co utrzymać siebie i dzieci.

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że to dzieci i ich młodzi rodzice płacą najwyższą cenę za polską transformację. Z roku na rok powtarza się sytuacje, że skrajnym ubóstwem najbardziej zagrożone są młode rodziny, zwłaszcza wielodzietne.

Czas pogonić tę bemyślną, wypasioną na naszej krzywdzie hołotę!
Won z sejmu, błazny i komedianci!WON! spasione, kopnięte bydlaki!

http://www.fakt.pl/Ceny-ida-w-gore,artykuly,197909,1.html
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/przerazajace-statystyki-co-trzecie-dzie...
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/700-000-dzieci-w-polsce-goduje_303952.h...

„Chleba naszego powszedniego daj im dzisiaj…” a rządzącym rozumu!

10
Średnio: 10 (17 votes)

SODOMIA WDARŁA SIE DO SEJMU-KNESETU-SANHEDRYNU!!!

A TO JUZ WOŁA O POMSTE DO NIEBA.

TO BYDLE NA VICE-MARSZAŁKA POLSKIEGO SEJMU?
Krzysztof Bogdan Bęgowski urodzony16 marca 1954 r. w Otwocku, syn Kazimiery i Józefa, pułkownika Ludowego Wojska Polskiego.

Ukończył psychologię kliniczną. W 1982 r., w stanie wojennym był członkiem egzekutywy POP PZPR i Rady Okręgowej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, gdzie zasiadał w Komitecie Wykonawczym ds. Pracy Politycznej, a później ds. Szkoleń.

We wrześniu 1982 r. Krzysztofa Bęgowskiego oddelegowano do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Łodzi, gdzie odbył szkolenia polityczne. Po długotrwałym przeszkoleniu wojskowym, został dyrektorem Alma Pressu, wydawnictwa ZSP założonego w 1984 r. przez Jarosława Pachowskiego, członka PZPR, syna ambasadora PRL-u.

Bęgowski bez przeszkód podróżował za granicę, był m.in. w Moskwie i Rostowie w lipcu 1982 r. na seminarium szkoleniowym organizowanym przez Komsomoł. Jako sekretarz Komisji Informacji Rady Naczelnej ZSP w 1984 r. był w Berlinie Wschodnim i Lipsku, jako dyrektor i redaktor naczelny Alma Press pojechał na Kubę, do Jugosławii oraz do Austrii. W dokumentach wyjazdowych Krzysztofa Bęgowskiego widniała adnotacja, że za wyjazdy odpowiedzialność brały wojskowe służby specjalne PRL-u. Krzysztof Bęgowski dysponował paszportem uprawniającym do wielokrotnego przekraczania granicy, który w czasach PRL-u posiadali tylko ludzie władzy.

Przez kilkadziesiąt lat Krzysztof Bęgowski był mężem, nie partnerem i nie konkubentem, ale mężem i ojcem Bartka. Potrafił 22 lata oszukiwać swojego syna, jeszcze dłużej swoją żonę, a najdłużej, bo ponad 30 lat oszukiwał swoich towarzyszy z PZPR i SLD, z którego został dyscyplinarnie wyrzucony.

Procedurę zmiany płci Krzysztof Bęgowski rozpoczął w 2008 roku, w klinice w Bangkoku, zakończył w 2010 roku. Warto zaznaczyć, że najprawdopodobniej terapia polegała tylko i wyłącznie na zażywaniu leków hormonalnych i powiększeniu piersi, nie było ingerencji w męskie narządy płciowe Krzysztofa Bęgowskiego. Słowem nie dał sobie obciąć jak krzyczał Maks Paradys do Jej Ekscelencji.
Tak prezentuje się człowiek, który obecnie uchodzi za ofiarę nietolerancji, który obnosi się ze swoimi świeżo przyprawionymi cyckami i usiłuje przerobić na wariatów wszystkich widzących to, co widzieć muszą. Miliony Polaków poddaje się testom w stylu cesarsko-królewskich psychiatrów i każdy ma obowiązek powiedzieć, że „ta kura przypomina osła”, i że ta Grodzka nie przypomina Bęgowskiego – w przeciwnym razie sąd!

Proszę wybaczyć, ale mnie polityczna prostytucja, żeby zacytować politycznego szefa Bęgowskiego, nie będzie uczyć ani wrażliwości, ani tolerancji, a tym bardziej nie będzie mnie sądami straszyć, o ile nie dam się przerobić na wariata. Ten cyniczny politykier w czasach słusznie minionych potrafił w niezwykle zdyscyplinowany sposób ukrywać swoje dewiacje, bo wiedział, że towarzysze z PZPR, którzy dziś uchodzą za „europejską lewicę” wyrzuciliby go na zbity pysk z POP. Oszukiwał swoją żonę i syna, obojgu, z pełną wiedzą i świadomością wykształconego klinicznego psychologa, zadał psychiczne cierpienia, a gdy znów się nadarzyła okazja poszedł robić karierę polityczną z przyprawionymi cyckami.

Działacz totalitarnej organizacji partyjnej, szkolony przez zbrodniczą organizację komunistyczną Komsomoł, pozbawiony tolerancji partyjny wyrobnik, wspierający stan wojenny i tropiący wrogów ludowej ojczyzny, cyniczny koniunkturalista, nie będzie mnie szantażował swoją świeżo wymodelowaną dewiacyjną osobą.

Krystyna Pawłowicz, którą usiłuje się ścigać jak Żyda za okupacji, wykazała się wyjątkowym taktem i delikatnym poczuciem humoru, ja takich pokładów dyplomacji i wrażliwości w sobie nie mam. Widzę nie tylko nażartego hormonami dewianta, który w swoim komsomolskim stylu usiłuje znów łapać za pysk politycznych wrogów, ale widzę prostaka, cynika, pajaca, sprzedajnego ideologa.

Dla takich ludzi nie ma miejsca w demokratycznych systemach politycznych i z życia publicznego powinni być wykopani na bruk. Przyklejone cycki dla tego politycznego trolla są alibi, on doskonale potrafił sobie radzić ze swoimi dewiacjami, miał je zawsze pod pełną kontrolą i używał dewiacji tak jak wiały polityczne wiatry.

Mnie nie bawi prześladowanie ludzi, którzy mają zaburzenia psychiczne, tutaj prawo powinno być surowe, prześladowanie niepełnosprawnych to rzeczywiście wyjątkowa niegodziwość. Tragiczne jest to, że sale szpitalne są wypełnione ludźmi przekonanymi o swojej napoleońskiej, czy chrystusowej tożsamości, tak samo tragiczne jak losy ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić ze swoją seksualnością.
Natomiast czymś zupełnie innym jest wykorzystywanie swoich zaburzeń do przecierania sobie szlaków kariery i eliminowania konkurencji. Istnieje zasadnicza różnica między ludźmi cierpiącymi i zadającymi cierpienia, a zaburzenia mogą się objawiać agresją skierowaną do wewnątrz, czyli próby samobójcze, samookaleczenia, ciężkie depresje i tak dalej lub na zewnątrz, czyli dokładnie to co od więcej niż 30 lat robi Bogdan Bęgowski.
Pan Bęgowski to nie żadna wrażliwa Grodzka, ale potwór i wampir emocjonalny, który swoje problemy psychiczne zawsze wykorzystywał jako narzędzie do osiągania celów politycznych i nie liczył się z wrażliwością, żony, dziecka, że o towarzyszach i przeciwnikach ideologicznych nie wspomnę.

Bogdan Bęgowski to największy cynik i zamordysta obecnej kadencji parlamentarnej, ten człowiek powinien odpowiadać i to karnie za swoje podłości, te sprzed lat i te obecne. Całe życie był zamordystą o skłonnościach totalitarnych, niszczył swoich oponentów tymi samymi komsomolskimi metodami i udawał przy tym ofiarę.
Brzydzi mnie nienaturalny, groteskowy i interesownie ucharakteryzowany wizerunek fizyczny Bęgowskiego, ale jeszcze bardziej brzydzi mnie pełne trucizny wnętrze tego agresywnego dewianta. Nie z ofiarą, ale prześladowcą mamy do czynienia, typem osobowości patologicznej, nie nadającym się do życia publicznego, a nawet społecznego. Takich osobników powinno się w najlepszym razie poddawać przymusowej terapii, a nie wręczać immunitety, by mogli bez ograniczeń prześladować wszystkich, którym ta kura nie przypomina osła.
Mnie socjopata Bęgowski nie przypomina wrażliwej pokrzywdzonej Anny Grodzkiej, dla mnie to komsomolski zamordysta i żadna terapia hormonalna tego nie zmieni.
Podobnych ocen nie odważyłbym się skierować pod adresem transseksualistów, którym ten problem złamał, a nierzadko odebrał życie. Bęgowski do takich ludzi nie należy, Bęgowski jest prześladowcą, nie ofiarą i zawsze taki był, co we mnie wzbudza odrazę, nie współczucie

Dewiant

Super trafna ocena dewiacji byłego towarzysza partyjnego z PZPR.Dziwne jest ze tacy ludzie znajdują się w aparacie władzy ustawodawczej,no ale jacy wyborcy to taki aparat.Az strach pomyśleć co będzie jak takich dewiantów zacznie przybywac albo już są ale jeszcze nic o nich nie wiadomo.

RE: polityczna prostytucja Bęgowskiego

 "Podobnych ocen nie odważyłbym się skierować pod adresem transseksualistów, którym ten problem złamał, a nierzadko odebrał życie. Bęgowski do takich ludzi nie należy, Bęgowski jest prześladowcą, nie ofiarą i zawsze taki był, co we mnie wzbudza odrazę, nie współczucie"

Zgadzam sie w 100%. Jest on jednym z tych, ktorzy przejeli homoseksualizm czy transseksualizm dla wlasnych celow i korzysci. Dla wielu osob jest to osobisty dramat, z ktorym sie nie obnosza i na ktorego bazie nie robia kariery.

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

translator niemiecki

Im wyżej wlezą,

tym bardziej bolesne będzie lądowanie dla ich pół...

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

@kryska W końcu ważny temat na pierwszą stronę - gratulacje

Mix

Jak można ocenić postawę parlamentarzystów i europosłów
w tej tak ważnej sprawie ?
Dzieci posłów, senatorów, europarlamentarzystów i członków rządu nie głodują to sprawy nie ma.
Teraz dojdzie dodatkowo do skandalicznej kompromitacji gdy
będziemy mieć w sejmie takiego marszałka jakiego szykuje nam
,,nasza elyta ,,
Pytanie jest proste i odpowiedź na to pytanie daje nam pełny obraz naszej sceny politycznej.
Kto stanął w obronie polskich dzieci w sejmie, senacie, lub w mediach? Która partia ?
Żadna !!!!!!!!!!
Powinni się przykuć łańcuchami w sejmie,zablokować media,
wyjść na ulice jako posłowie przedstawiciele parlamentu z własnymi transparentami zapłaconymi ze swoich własnych środków i nie skończyć protestu do czasu rozwiązania tej haniebnej sytuacji.Dzieci to przyszłość Polski i jej dalszych losów.
Dają sobie nagrody, bawią się w uprawianie polityki i wyłapują medialne tematy by się pokazać.
Na nic nam nie dające misje wojskowe wydają ogromne pieniądze a polskie dzieci głodują i są niedożywione.
Uważam że liczba niedożywionych w Polsce jest dużo większa.

Czas na wymianę całej klasy politycznej.

Czy Posłowie opozycji nic o tak dramatycznej sytuacji nie wiedzieli?
Nie ma żadnego usprawiedliwienia.
Pierwszy krok to obniżenie uposażenia posłom i senatorom o 50 procent. Da się wyżyć za połowę. A tak prawdę mówiąc to większość nie zasługuje na żadne wypłaty.
Kilka dni temu w jednym z wpisów pojawił się artykuł o wydatkach na rzad w okresie ostatnich 12 lat. Wydatki wzrosły o 135 procent.
Pytam się o ile wzrosły w analogicznym czasie wydatki na dzieci, szkoły i zdrowie ?

pozdrawiam mix

MIX KLAMIESZ !

Piszac
"Kto stanął w obronie polskich dzieci w sejmie, senacie, lub w mediach? Która partia ?
Żadna !!!!!!!!!!"
Lzesz jak pies !
Tu masz dowody swojego klamstwa lub niewiedzy:

""Becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67). "

Jak bys nie wiedzial jest to ze str
http://www.becikowe.com/
ktora mozna sobie wyguglowac w 2s.
Czy wiesz ktora partia rzadzila dnia 29XII 2005r?
Takbys mial Alzheimera to Ci prypomne:
od moze dwu miesiecy rzadzil wtedy PiS z LPR i Samoobrana.
PiS uznal wlasnie pomoc dzieciom za jeden z najpierwszych tematow wiec nie siej zametu bo ta ustawa zostala dosc szybko przyjeta po wyborach PRZEGRANYCH przez Tuska z kompania!

@ Emir Zastanów się i nie oskarżaj o kłamstwa

Mix

Ważne jest to jak zachowuje się ktoś dziś a nie jak kiedyś
w krótkim okresie. PIS oddał władzę a sprawa z niedożywionymi dziećmi jest dziś bardziej aktualna.
Wiesz po czym poznać prawdziwe działanie na rzecz dobra obywateli, po tym że działają cały czas niezależnie czy są przy władzy czy w opozycji.
Na dzień dzisiejszy PIS nic nie działa. A to że kiedyś coś próbował a potem oddał władzę w ręce PO to dziś PIS nie usprawiedliwia.
napisałeś tak

,,od moze dwu miesiecy rzadzil wtedy PiS z LPR i Samoobrana.
PiS uznal wlasnie pomoc dzieciom za jeden z najpierwszych tematow,,

A teraz to już PIS nie uznaje bo nie jest przy władzy.
A czy problem zniknął ?
Chodzi o dzisiejszą bierność.
Zastanów się zanim coś napiszesz.
Żadnego usprawiedliwienia dla wszystkich.!!!!!!
Wpis jest o dzisiejszej sytuacji dotyczący dzieci.
I dziś tematem się nikt nie interesuje.Żadna partia.

Żadnego usprawiedliwienia dla wszystkich.!!!!!!

masz rację!
Bez przebaczenia!

pzdr

@ kryska Sama widzisz jak w obliczu ważnych tematów

Mix zachowują się blogerzy.
Dobrze że w końcu ważny temat jest na pierwszej stronie.
Niestety niektórzy się zachowują jak zachowują. Patrz ossala czy Emir.
Nie podjęli tematu tylko przygotowali atak omijając główny wątek.
Jeżeli na twój temat są również takie reakcje to o czym to świadczy?

Żadnego usprawiedliwienia dla wszystkich. Bez przebaczenia!

pozdrawiam mix

@ kryska Sama widzisz jak w obliczu ważnych tematów

bezmyślnie i tyle

po kiego ch...PiS wdaje sie w dyskusjwe o zbiokach,
powinni to olać
i robic swoje, czyli protestowac i czynnie, i biernie wobec patalogii społecznych

pzdr

Emir

Jeśli jesteś facetem , to powinieneś przeprosić Mixa . Becikowe to był jednorazowy ochłap rzucony gawiedzi . Liczy się polityka w tym temacie . Co zrobił wtedy PIS , poza kontrowersyjnym becikowym , który nie omijał nawet najbogatszych ? . Tu mowa o głodujących dzieciach , a nie fundowaniu wyprawki , która powinna być dostępna za grosze . PIS nie robi teraz nic , poza głupawymi występami swojego rzecznika , i kilku innych bardziej lub mniej " nieudacznych " działaczy . Ich nieudolność i brak reakcji na najważniejsze problemy społeczne , jest porażający . Ciągle tu pisze o moich podejrzeniach , że PIS ma cichy układ z PO , co pomaga im działać i istnieć na scenie politycznej dzięki zasadzie " dziel i rządź " .

Kto kieruje lokomotywa od 5 lat?

o ile mi wiadomo becikowe nie dano jednorazowo w 2005 bo funkcjonuje to DO DZIS.
Jesli zas chodzi o codzienne dawanie dzieciom jesc - rola rodzicow.
WIEC NIE ZAMIERZAM PRZEPRASZAC MIX'A KTOREGO ZADNIANEM TU JEST ZDAJE SIE MIXOWAC ....
O ile mi wiadomo glodujace dzieci to nie jest problem aktualnej partii opozycyjnej tylko za to odpowiada wiekszosc polityki ostatnich 23 lat, ze szczegolnym naciskiem na ostatnie 5 lat.
Nie uwazasz,ze gdyby nie zlikidowano ok 4 mln miejsc pracy to RODZICE mieli by za co dac swoim dzieciom zjesc?
Z tych 23 lat PiS sprawowal rzady tylko 2 lata
wiec niech Mix nie zawala "zaslug" PSL, UW, PZPR=SLD , PO i przestanie generalizowac .
Chyba, ze chodzi mu o mixowanie, czego daje spore dowody jak dla mnie.
O to wlasnie chodzi, ze jak NIE BEDZIE BEZROBOCIA lub bedzie minimalne tzw higieniczne to Dzieci beda mialy co jesc - bo mama z tata beda mieli za co kupic papu !!
A porabana polityka likwidacji miejsc pracy prowadzi do tego,ze sfera biedy i glodu dzieci bedzie sie tylko rozszezac!
O ile mi wiadomo PiS obnizyl podatki, spowodowalo to wzrost ilosci zakladanych malych firm i nakrecalo gospodarke tak, ze bezrobocie spadlo w 2007 ponizej 9%.
Po Pierwszej Pieciolatce Tuska mamy "tylko" 14%.
wiec niech mix nie przypisuje tego opozycji bo opozycja nie ma od 5 lat swoich ministrow kto inny steruja ta ciuchcia , wjechal na slepy a w dodatku bardzo pochyly tor - taka jazda moze skonczyc sie niezla katastrofa ale glownym maszynista jest tam Tusk z Rostowskim.

Przez analogie - jesli zalewa ci w domu parapet to mozesz nadstawic miske , plakac i zbierac wode ale tez mozesz sie puknac w czolo, wyjsc na zewnatrz, zobaczyc, ze przeciez jest zerwana rynna , przegnilo ci juz z niedbalstwa okno i to jest powodem wody !
Wiedz wez rusz tylek, podstaw drabine, napraw rynne to pierwsze.
Jak bedzie pogoda to wyrzuc zgnile okno, wstaw nowe i przestan plakac, ze zalewa ci parapet i podlogi.
Skoro nie zadbano o stan rynien w Panstwie PRL -bis i to jest przyczyna!

Jesli zas chodzi o codzienne dawanie dzieciom jesc - rola rodzic

a jesli rodzice mimo,że usiłują pozostaja bez pracy?

pzdr

Kryska - to jest tragedia !

i takich tragedii jest wlasnie w POlsce miliony.
Przeciez statystyki mowia, ze z Polski wyjechalo 2 mln ludzi - wlasnie pojechali by swoim dzieciom zapewnic chleb.
Ja mowie, ze wyjechal ci, ktorzy mieli na bilet , ci co nie mieli na bilet zostali na miejscu - taki tragiczny "zart".

Te dwa mln nie wyjechalo maja oczywiscie mniej chleba i rola panstwa jest zapewnic pomoc czasowa ( podstawianie miski pod cieknacy parapet) - inaczej ci ludzie pojda krasc lub w inne sprawy kryminalne....- jak czarnoskorzy w USA
( gwalty, napady, narkotyki, prostytucja a potem przepelnione czarnymi wiezienia )
Tymczasem jak wiesz "panstwo zdaje egzamin".
Panstwo w odpowiednich osobach sprawujac waadze powinno tworzyc polityke sprzyjajaca towrzeniu nowych firm, obnizac podatki dla firm lokalnych zamiast przywileje dla nababow tego swiata, ktorzy i tak transferuja swoje zyski w cwany sposob zagranice.
Panstwo strzyze wlasne owieczki niekiedy do golej skory a obce wilczury biegaja swobodnie bez zadnych kagancow- to jest chore !
Trzeba w najblizszym czsie wymienic okna, zreperowac dach i rynny w Panstwie Polskim ot co.
po prostu wymienic gospodarzy na lepszych !
Pamietam historie, jak "panstwo polskie" piekarza, ktory ZA DARMO DOSTARCZYL biednym chleby UKARALO
oplatami w skarbowce i procesami sadowymi!
tO nasze PANSTOWO jst bardzo chore.
pozdr.

po prostu wymienic gospodarzy na lepszych !

najpierw musi wiekszość uporac się z mentalnościa chłopa pańszczyznianego, który jedzie na bogaty zachod i nianczy starych i chorych,zamiast zmieść skurwieli ze sceny politycznej u siebie, w kraju

pzdr

kryska

I tu popieram . Ci głupcy są przekonani , że kto pozostaje w Polsce , jest idiotą .

Prawda jest taka , że to oni są durniami o mentalności chłopa pańszczyźnianego , i fagasa . Tam podcierają tyłki starym Niemkom , a ich matki pozostawione bez opieki umierają za nimi z tęsknoty .

Znam kilka takich przypadków , więc wiem co mówię .

Ps. Kuchciński przekazał na cele społeczne 9.5 tys ..........a co z resztą ??? . Czy Jarosław tego nie widzi ??? . Do ostatniej chwili menda milczał . Nawet te łajzy wyprzedziły go z deklaracjami .

 Czy tak zachowuje się opozycja !!!!!!!????

Czy takich ludzi mamy zamiar wybrać jako  naszych reprezentantów ???? .

Zwykłe gnojki o mentalności małomiasteczkowego  cinkciarza .

Re: kryska

"głupcy są przekonani , że kto pozostaje w Polsce , jest idiotą ."

wiesz moglby Ci wymienic setki nazwisk Polakow, ktorzy byli Emigrantami i wielkim Patriotami.
WIEC NIE OBRAZAJ LUDZI generalizujac o podceraniu niemieckich dup!

Zaczniemy od ludzi typu Kosciuszko i Pulaski
poprzez Ursyn Niemcewicz
Mickiewicz
Slowacki
Chopin
Modrzejewska
Anders
Wladyslaw Sikorski
Mackiewicz
do
Szuladzinski
Nowaczyk
Binienda - ktorzy wlasnie walcza o Polske i bronia prawdy!
na dobra sprawe nawet Papiez Jan Pawel II byl w pewnym sensie emigrantem.

Jeszcz durne pisanie o J.Kaczynskim
"Do ostatniej chwili menda milczał ....gnojki o mentalności małomiasteczkowego cinkciarza "
I Ty rzadasz przeprosin w czyims imieniu?
Adwokatem jestes MIX'a?

Za "mende i gnojki ...." na Kaczynskiego i PiS zglaszam tego posta.

Emir

Czytaj ze zrozumieniem . Jeśli w tym co napisałem , nazwałem Kaczyńskiego mendą , to chyba ty nie czytałeś tego zbyt uważnie , albo już tak masz .

Zanim się zaperzysz , zastanów się czy masz podstawy !!!!!!!

Trzeba być głupim , żeby nie zrozumieć , że moja wypowiedź dotyczyła Kuchcińskiego , a tego nie cofnę !!

pisz zrozumiale

skoro chciales napisac tak o Kuchcinskim, po co wstawiasz tam i cięgiem piszesz o JK.?

Emir KLAMIESZ!!!!!!!!!!!!!

Nie przypominam sobie , by przez Ciebie wymienieni :

"Zaczniemy od ludzi typu Kosciuszko i Pulaski
poprzez Ursyn Niemcewicz
Mickiewicz
Slowacki
Chopin
Modrzejewska
Anders
Wladyslaw Sikorski
Mackiewicz
do
Szuladzinski
Nowaczyk
Binienda - ktorzy wlasnie walcza o Polske i bronia prawdy!
na dobra sprawe nawet Papiez Jan Pawel II byl w pewnym sensie emigrantem."

....wyjechali na zmywak , lub podcierać tyłki niemieckim emerytom .

A chyba o tych przypadkach pisałem .

 

 

Emir

Poza tym jesteś zwykłym cholerykiem i chyba wiem co mogło Cię tak wyprowadzić z równowagi . Sam jesteś emigrantem ..................i coś,cię zabolało . A co .........?

Uderz w stół a nożyce itd...........

przekroj spoleczenstwa

jest rozny - od babci klozetowej po Papieza.
Od chlopa z czworakow po Kopernika i Kosciuszke.
Jak konczyla sie wszechwladza PZPR to w PRL ok 7% ludzi mialo wyzsze wyksztalcenie wiec ponad 90 % tego nie mialo.
Jesli znasz 3 osoby z czworakow i chcesz generalizowac na cala Emigracje to ja TYLKO POKAZALEM Ci ,ze sa nie tylko ludzie z czworakow.

No i co z tego , ze jestem na emigracji?
Nigdy nie pracowalbym przy podcieraniu Niemcow, Szwajcarow czy nawet Polakow.
Pracowalem kiedys pare miesiecy na kuchni - min na zmywakach , wiesz gdzie - w Ludowym Wojsku Polskim na Pomorzu zachodnim; nigdy za granica wiec smiesza mnie takie sady o emigrantach.
I nie lubie jak ktos, kto siedzi cale zycie w Polsce jest ekspertem od emigracji.
Rownie dobrze mozesz pisac jak wyglada zycie na Marsie - to taka sama S-F.

Emir

Jest prawdopodobne , że emigrację w wielu krajach znam lepiej od Ciebie ( choć się nie upieram ) , i nie jest to"3 chłopów z czworaków " .

Wiem co piszę .

Emir

Najbardziej zawzięci i agresywni w dyskusjach , są emigranci , którzy wyjechali za kasą , pozostawiając własną ojczyznę i nie przejmując się jej losem . Ci którzy w tych swoich wyśnionych " chamerykach" , wracają do wynajętych mieszkań , po całym dniu krycia dachów , stawiania ścianek z płyt kartonowo-gipsowych , montażu armatury w łazienkach , pracy na taśmie , układaniu glazury i sprzątaniu biurowców , siadają przed komputerami i udzielają lekcji patriotyzmu , na POLSKICH portalach  , tej pozostającej na dobre i złe , przy własnej ojczyźnie , nieświadomej i niedouczonej  hołocie .

Brak słów ........

Ps. Panie Emir , nie wycieraj Pan sobie buzi Mickiewiczem , słowackim i Chopinem .......bo to byli patrioci .

Pana stać wyłącznie na durne , notki w internecie i pieniactwo .

Będziesz Pan miał prawo pouczać mnie , gdy będziesz Pan pracował i płacił podatki na mój kraj . Na Polskę .

Ten tekst dotyczy Pana i Panu podobnym , nie emigracji budującej , wspomagającej i  zaangażowanej w dążeniu do niepodległości naszej Ojczyzny , emigracji .

 

kiedy Mickiewicz

i inni wymienieni powyzej o Polsce pisali i podatkow nie placili.
Ja zas ile razy bywam w Polsce - zawsze podatki place, zreszta teraz w PL podatek placi nawet bezdomny i cyganka z Rumunii - w postaci np VAT.
Moich notek czytac nie musisz, naprawde.
Ja bylem agresywny?
Napisalem tylko co sadze w temacie .
Szkoda mojego czasu na takie przepychanki.

Emir

Agresję wykazałeś zgłoszeniem mojej notki , nawet jej nie rozumiejąc .

Oskarżyłeś MIXa ,bezpodstawnie .

Wydawało mi się , że zanim rzuci się oskarżenie , warto wcześniej zapytać .

 

?!

1)owszem zrozumialem- wrzuciles po Kuchcinskim J.K. po czym gladko uzyles mniegiej liczby "menedy i ....o mentalnosci cinkciarza"
jesli bedziesz wyrazal sie jasniej i precyzyjniej
to bedziesz bardziej zrozumialy.
Ja jedynie to zauwazylem:
"Kuchciński przekazał na cele społeczne 9.5 tys ..........a co z resztą ??? . Czy Jarosław tego nie widzi ??? . Do ostatniej chwili menda milczał . ...

Czy takich ludzi mamy zamiar wybrać jako naszych reprezentantów ???? .

Zwykłe gnojki o mentalności małomiasteczkowego cinkciarza ."
Wrzuciels J.K. do jednego worka - ot co.

2) w temacie MIX'a zakonczylem z adwokatem Tyberiuszem.
MIX mixuje juz i rozwadnia inne tematy,
juz kromki chleba dla glodnych DZIECI go nie interesuja - teraz jest wazne 100tys pytan malego Kazia i rodzaj korony w godle.
MIX jest na tyle rozgadany, ze moze sie bronic sam.
Ja zaczekam na sprawozdanie MIX'a z akcji pomocy Caritasowi w OBECNYCH ZIMOWYCH ferii dla biednych dzieci -
Wiec gdy zakonczysz swoja prace jako "zmywaczka naczyn lub wylkadowca kafelek i plyt gipsowo-kartonowych" - cytujac Tyberiusza
mozesz do niego dolaczyc skoro jestes na miejscu a
"emigranci sa od porad dla krajowcow, ktorzy placa podatki"

3)"Pana stać wyłącznie na durne , notki w internecie i pieniactwo ."
- byc moze moje notatki sa durne dla Ciebie.
Jestes - tez podejrzalem - od ponad roku na NP - pokaz swoje nie-durne notatki, bo zadnej nie zdolalem sie dopatrzyc....
nawet durnej.

PS. znam wiel przypadkow, ze dzieci rodzily sie przed 2005 i nie bylo nawet becikowego a z czegos pieluchy, wozek , lozeczko tez trzeba bylo kupic...

Emir

Becikowe daje się jednorazowo na dziecko . To pierwsze czego nie rozumiesz , Po drugie , pytałem co PIS robi w tej sprawie teraz , jako opozycja ? . Może podasz mi jakiś przykład ich działań , poza ględzeniem do kamer ? .

Mix napisał prawdę , w Ty oskarżyłeś go o kłamstwo , w związku z tym należą mu się przeprosiny .

Jeśli masz to , co ma prawdziwy facet , to przeprosisz , jeśli nie , to też pozostaniesz facetem , tyle , że bez tego czegoś .

portret użytkownika ossala

Q.wa!!!

To jedyny komentarz na jaki mnie stać w obliczu zestawionych przez Ciebie informacji.

@ ossala czy to jest do mnie

Mix

tak by wyjaśnić twój komentarz.

pozdrawiam mix

@ ossala to krótkie tak w zupełnosci wystarczyło

Mix

byś mogła się zaprezentować na niepoprawnych.

Nic dodać nic ująć.

Gratulacje. Ale prawdopodobnie to do Ciebie nie dotrze.

ossala

Tak problem jest potężny

Kiedyś pan europoseł migalski na swoim blogu na s24 oburzał się że niemiecka eurodeputowana zrobiła wystawę na ten temat.

Mój komentarz był stosunkowo treściwy. Wytknąłem temu panu że notka ma w zamiarze budzenie naszych fobii (Niemcy, nasz wróg, śmie nas pouczać), przytoczyłem statystyki UNICEF i GUS oraz zganiłem że sam nic nie robi w tym temacie.

Chyba wypowiedź nie przypadła mu do gustu.
Od tego momentu już nie mogę dokonywać wpisów na blogu europosła.

Re: Dzieci głodują, a w sejmie o ....

I to jest największy skandal!
W Sejmie wydziwiają, wymyślając najdurniejsze tematy do ciągnących się miesiącami deliberacji, a to o dopłatach do in vitro, a to o równości nierównych, a to na temat stanu psychicznego JKaczyńskiego i tego co tenże Kaczyński myślał nienawistnie itd.

Te niezmiernie ważne dla ludzkości zagadnienia podchwytuje i chętliwie rozdmuchuje usłużna prasa. Potem całymi dniami nie schodzi z paska epokowe odkrycie, że Marta Kaczyńska to a Jarosław Kaczyński tamto... Że Kutzowi i Olbrychskiemu się pogorszyło, że premierówna Tuskówna preferuje dziś kostiumiki z falbanką a jutro będzie w serek. Że jakiś pan-pani o nazwisku jednej z największych ulic Krakowa dobrze się czuje w takich to a takich kolorach i namiętnie kupuje korale, dobierając je do koloru torebki, tylko że problem ma z butami, gdyż ponieważ albowiem nie może trafić z numeracją...

Karmieni jesteśmy głupotami i większość daje sobie zamulić umysły. Tymczasem głód - dosłownie! - zagląda do polskich rodzin. I trudno się dziwić, skoro waaadza roztrwoniła majątek narodowy, skoro wypłaca sobie setki tysięcy, traktując państwo jak dojną krowę.
Podwyżki gonią podwyżki, bo skądeś trzeba wytrzasnąć choćby na komunikację i wypłatę nauczycielom (niestety, nie wszystkich i nie od razu można zwolnić). Skąd wziąć pieniądze? To już coraz większy problem, ponieważ obciążenia dotykają teraz wszelkich możliwych sfer życia. Ludzie się buntują, ale... zawsze można przecież zbudować im jakąś fontannę za 11,5 mln. A niech sobie ludziska przyjdą i popatrzą!
Że brakuje na bilety, na czynsz, na przedszkole?
Ależ my jesteśmy w czołówce światowego POstępu, bo w razie czego minister zdrowia pomoże w aborcji, jakby komuś było żal patrzeć na głodne dzieci (albo odda się je homoparom - tam na pewno znajdą więcej uczucia i lepszą opiekę). Wprowadzi się eutanazję, bo zdrowie dla starych ludzi zbyt wiele kosztuje, a za chwilę, jako pierwszym w świecie, posadzą nam na fotelu wicemarszałka faceta w koralach. Uciecha będzie, że hej!

I ta mądrość etapu powinna nam zrekompensować życie w ubóstwie oraz wszelkie inne wątpliwości co do tego, że żyjemy w najlepiej zarządzanym kołchozie.

Pozdrawiam i dziękuję za podniesienie tego tematu.Ursa Minor

  Tylko 132 tys. rodziców,

  Tylko 132 tys. rodziców, którym w tym roku urodzi się dziecko, otrzyma z tego tytułu dodatek socjalny wypłacany najuboższym. Mają do niego prawo tylko rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł. To naprawdę
głodowa stawka, bo minimum egzystencji wyliczono w Polsce na około 500 zł. na osobę."

Zgroza. Ile kosztuje koszyk zakupow na tydzien w Biedronce dla 3 osobowej rodziny? Nic dziwnego, ze dzieci sie nie rodza.

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

portret użytkownika Xenia

Polskie dzieci głodują, Caritas już całość

Xenia
pomocy podobno wysyła tylko do Polski o czym też jest cisza, a bydlaki przyznają sobie nagrody po 180.000 jak ostatnio ryży matoł. I z sejmu robią burdel na kółkach. To celowa polityka tego antypolskiego rządu na wyniszczenie Polaków.
Ale widocznie u NICH już jest naprawdę żle jak zniknął Nowy Ekran i Grodzką chcą władować na marszałka/marszałkinię? sejmu. A nawet samo lisisko po filmie Anity Gargas przyznało, że w raporcie Millera jest dużo nieścisłości, natomiast Rzepa z prok. wojskowej zaczyna cieniutko śpiewać razem ze ślepą kurą. Nie za bardzo IM do śmiechu już jest, bo prawda o Smoleńsku zaczyna nabierać nowych kształtów.

Xeniu

Tak jest to polityka zmierzajaca do likwidacji Polski juz nie jako panstwa, ale fizyczna likwidacja narodu polskiego i wszystkiego co traci Polską. Jesli narod sie nie obudzi a spi napewno, otumaniony serialami , rubta co chceta, tance z gwiazdami i wieloma innymi programami gadzinowej telewizji czas istnienia Polski moze byc policzony. Sejm -kneset -sanhedryn zajmuje sie gownem, a nie sprawami panstwa istotnymi dla gospodarki zycia spolecznego itp. Rozliczyc i odebrac majatki tym co nas okradli i rozgonic to parchate towarzystwo tam skad przyjechalo.