Rodzina priorytetem

Kultura

Problem rozpadu tradycyjnej rodziny, a w konsekwencji obserwowana już katastrofa demograficzna, to jedno z najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych całej Europy, w tym oczywiście również Polski.

- - Ani obecny rząd, ani jego poprzednicy - niestety - nie wypracowali spójnego i wielowymiarowego programu wzmocnienia czy wręcz odbudowy właściwej pozycji instytucji rodziny, a przede wszystkim zachęt dla młodych kobiet, aby chciały rodzić i wychowywać dzieci, czerpiąc równocześnie z tego autentyczną radość. Opracowanie takiego kompleksowego programu jest cały czas przed nami. Powinien on zostać przygotowany przez organizacje społeczne, które następnie będą musiały wynegocjować z rządem wprowadzenie go w życie. Oczywiście wdrożenie takiego całościowego programu zmuszałoby władze do podjęcia konkretnych działań natury legislacyjnej, a także szeregu ważkich decyzji w ramach polityki społecznej i ekonomicznej. Opracowanie i wdrożenie takiego wielowymiarowego programu powinno stać się wręcz priorytetem narodowym. Dlatego nie powinien być on traktowany w kategoriach doraźnej, bieżącej polityki.-
Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha

Dziś rusza ogólnopolska akcja "Kibicuj rodzinie!". Do wzięcia w niej udziału zachęca Jakub Błaszczykowski, Krzysztof Hołowczyc, Krzysztof Ziemiec, Radosław Pazura i Ireneusz Krosny.
Organizatorzy akcji "Kibicuj rodzinie" zamierzają wykorzystać czas Euro 2012 do przypomnienia o czymś znacznie ważniejszym.

- Jest tylko jedno miejsce na świecie, gdzie jestem ważny, bez względu na to ile strzeliliśmy bramek. To moja rodzina - mówi Jakub Błaszczykowski, kapitan reprezentacji Polski i jeden z ambasadorów akcji.

Grunt to rodzinka.

Fiodor Dostojewski

- Pod­sta­wową siłą pe­dago­giczną jest dom rodzinny.-

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

- Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu.-

Carlos Ruíz Zafón

- Małżeństwo i rodzi­na są tyl­ko i wyłącznie tym, co sa­mi z nich czynimy.-

http://www.pafere.org/artykuly,n1018,rodzina_priorytetem_narodowym.html
http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-marzeny-nykiel/29668-ojcowie-kibi...

7
Średnio: 7 (3 głosy)

Manifestacja