Lech Kaczyński, bardziej łączy niż dzieli.

portret użytkownika Krystian Frelichowski
Bardziej łączy niż dzieli.jpg
Kraj

Po katastrofie smoleńskiej bydgoska Rada Miasta nadała będącemu w budowie mostowi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prace budowlane są na ukończeniu. Niedawno Młodzież Wszechpolska wraz z Solidarna Polską skierowała do Rady Miasta wniosek o zmianę nazwy mostu na gen. Aleksandra Karnickiego (SP po nagłośnieniu tego faktu pospiesznie zmieniła zdanie) Podobne działania podjęła grupa radnych, inicjatorem był przedstawiciel SLD, któremu wsparcia udzielili działacze PO składając odpowiedni wniosek. Działania te zjednoczyły szereg organizacji i znanych osobistości, które wspólnie wystąpiły w obronie dotychczasowej nazwy, wydając wspólne oświadczenie.
Oświadczenie.
14 kwietnia 2010 roku, w obliczu „największej tragedii w powojennej historii Polski”, jak mówi się w oświadczeniu Sejmu i Senatu, z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy, Konstantego Dombrowicza, Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę o nadaniu imienia nowo budowanemu mostowi. Postanowiono nazwać go imieniem Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który zginął, wypełniając państwową misję wraz z innymi dziewięćdziesięcioma pięcioma wybitnymi przedstawicielami Narodu. Prezydent Kaczyński i towarzyszące mu osoby zginęli w katastrofie, której przyczyny do dziś nie są jasne. Nazwa mostu oddaje hołd Prezydentowi Rzeczypospolitej i wszystkim ofiarom katastrofy, które zginęły wraz nim.
Dziś, trzy i pół roku po tej pamiętnej katastrofie, grupa Radnych Miasta Bydgoszczy występuje z inicjatywą zmiany nazwy Mostu im. Lecha Kaczyńskiego. Pretekstem do tego kroku mają być błędy formalne uchwały z kwietnia 2010 r. Błędów tych nie zauważył ówczesny wojewoda Kujawsko-Pomorski, dzisiejszy Prezydent Miasta. Nie znamy prawdziwej intencji wnioskodawców i nie chcemy się ich domyślać.
W imię pamięci ofiar Smoleńskiej Tragedii apelujemy do wnioskodawców o wycofanie się z inicjatywy, której skutki okażą się tragiczne dla narodowej pamięci, której zachowanie jest obowiązkiem wszystkich Polaków.

Bydgoszcz, 30 października 2013 roku

Konstanty Dombrowicz, Prezydent Bydgoszczy w latach 2002-2010, Stowarzyszenie Miasto dla Pokoleń
Henryk Sapalski, Prezydent Bydgoszczy w latach 1995-1998
Edwin Warczak, Prezydent Bydgoszczy w latach 1991-1994
Kosma Złotowski, Prezydent Bydgoszczy w latach 1994-1995, Poseł na Sejm RP
Bartosz Kownacki, Poseł na Sejm RP
Tomasz Latos, radny Rady Miasta Bydgoszczy w latach 1998-2005, Poseł na Sejm RP
Wojciech Mojzesowicz, Poseł na Sejm RP I, IV, V i VI kadencji
Andrzej Walkowiak, Poseł na Sejm RP V i VI kadencji
Teresa Banaś, Koło w Bydgoszczy Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski
Kazimierz Bednarek, Społeczny Komitet Obrony Pomnika Walki i Męczeństwa na Starym Rynku w Bydgoszczy
Teresa Bermańska, Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy
Karol Będkowski, radny Rady Miasta Bydgoszczy w latach 2002-2006
Andrzej Bogucki, dr nauk historycznych
Maria Borysiak-Skorupka, Terenowe Biuro Radia Maryja
Zdzisław Cisowski, Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej „Wschód”
Elżbieta Duda, Koło Emerytów Nauczycieli i Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność w Bydgoszczy
Bolesław Dynowski, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
Ewa Drzewianowska, Koło Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Regionu NSZZ „S”
Krystian Frelichowski, przewodniczący Bydgoskiego Klubu Gazety Polskiej
Jan Gaul, radny Rady Miasta Bydgoszczy w latach 2002-2006
Marek Gralik, radny Rady Miasta Bydgoszczy od roku 1998
Stanisław Grodzicki, radny Rady Miasta Bydgoszczy w latach 2002-2010
Maciej Grześkowiak, radny Rady Miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenie „My Bydgoszczanie”
Aleksander Grzybek, Senior Domu Archikonfraterni Literackiej w Bydgoszczy
Mirosław Jamroży, członek Komisji Krajowej NSZZ „S” w latach 2010-2012, Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu bydgoskiego NSZZ „S” w latach 2010-2012
Elżbieta Kornaszewska, matka chrzestna statku „M/S Kujawy”, choreograf
Ewa Kozanecka, członek Zarządu Regionu bydgoskiego NSZZ „S”
Piotr Król, radny Rady Miasta Bydgoszczy od roku 1998
Michał Krzemkowski, radny Rady Miasta Bydgoszczy
Hanna Marchlik, Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej, Przewodniczący oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Bydgoszczy
Andrzej Mazurowicz, działacz opozycji demokratycznej, uczestnik wydarzeń poznańskich, wielokrotny Mistrz Polski we wioślarstwie.
Teresa Misiewicz, Przewodnicząca Klubu Prawicy Bydgoskiej
Andrzej Młyński, radny Rady Miasta Bydgoszczy w latach 1994-2002
Sławomir Młodzikowski, radny Rady Miasta Bydgoszczy w latach 2002-2006, Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Bydgoszczy
Stefan Pastuszewski, radny Rady Miasta Bydgoszczy od roku 1990
Rafał Piasecki, radny Rady Miasta Bydgoszczy
Jan Perejczuk, Związek Solidarności Polskich Kombatantów Region Bydgoszcz
Jan Raczycki, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze"
Tomasz Rega, radny Rady Miasta Bydgoszczy od roku 2002
Józef Rogacki, radny Sejmiku Wojewódzkiego, pierwszy wojewoda kujawsko-pomorski w latach 1999-2001
Maciej Różycki, Solidarni 2010
Adam Róg, Przewodniczący Forum Młodych PiS
Łukasz Schreiber, Przewodniczący Zarządu Miejskiego PiS
Andrzej Selbka, Zarząd Okręgu Bydgoskiego Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej
Krzysztof Skibicki, Rodzina Radia Maryja
Łukasz Szeląg, Przewodniczący Młodych Konserwatystów
Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządu Regionu bydgoskiego NSZZ „S”
Jacek Wenderlich, radny Rady Miasta Bydgoszczy w latach 2006-2010
Jarosław Wenderlich, radny Rady Miasta Bydgoszczy w latach 2006-2010
Sławomir Wittkowicz, Przewodniczący WZZ "Solidarność – Oświata”
Barbara Wojciechowska, Stowarzyszenie "Idee Solidarności 1980-81"
Tomasz Zagrabski, Narodowa Bydgoszcz

10
Średnio: 10 (3 głosy)