Nie pozwalamy na represje !!!

portret użytkownika Krystian Frelichowski
II Rocznica_zmniejszacz-pl_224741.jpg
Idee

Oświadczenie
Klub Gazety Polskiej, Solidarni 2010, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”, Stowarzyszenie „Idee Solidarności 1980-89, Związek Solidarności Polskich Kombatantów Region Bydgoszcz wyrażają głębokie oburzenie wezwaniem byłego więźnia politycznego (osadzany był trzykrotnie) Rafała Budzona na przesłuchanie w charakterze świadka. Wyżej wymieniony opublikował na swoje stronie zdjęcie transparentu „SIKORSKI TY TEŻ ODPOWIESZ ZA SMOLEŃSK” . Wezwanie opatrzone jest art. 63a kw" ("Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. ) Domyślamy się więc, że przesłuchanie dotyczyć będzie w/w transparentu. Traktujemy to jako kolejny przejaw walki z prawem swobody wypowiedzi. Przypominamy, że już wcześnie na terenie Bydgoszczy dochodziło do podobnych wydarzeń. 1 maja 2012r. zatrzymano kibiców Zawiszy za rozłożenie banneru z wizerunkiem Jana Pawła II w rocznicę jego beatyfikacji . Skonfiskowano też portret błogosławionego. Dopiero po protestach środowisk niepodległościowych wizerunek papieża powrócił do właścicieli, a policja nie skierowała sprawy do sądu. Kolejnym przejawem walki z wolnością słowa, było śledztwo w sprawie pojawiającego się w naszym mieście transparentu z napisem „TUSK ODPOWIESZ ZA SMOLEŃSK”. Lider Solidarnych2010 Maciej Różycki dwukrotnie przesłuchiwany był w tej sprawie. Dopiero protesty organizacji niepodległościowych, jak i nagłośnienie tego faktu w mediach doprowadziło do umorzenia śledztwa.
Również w tej sytuacji, spotykamy się z próbą ograniczenia wywalczonego z takim trudem prawa do swobody wypowiedzi. Transparent „Sikorski ty też odpowiesz za Smoleńsk” nie zawiera słów obraźliwych, czy gróźb karalnych, z zamieszczonych w mediach fotografii wynika, iż jego zamieszczenie nie spowodowało, jakichkolwiek zniszczeń, czy zagrożeń. W tych okolicznościach, jedyną przyczyną śledztwa zdaje się być chęć zastraszania opozycji. Nie ma, nie będzie naszej zgody na takie postępowanie władz.
Klub Gazety Polskiej
Krystian Frelichowski
Solidarni2010
Maciej Różycki
Stowarzyszenie Osób represjonowanych w PRL ‘Przymierze”
Jan Raczycki
Idee Solidarności 19890-89
Elżbieta Szott, Barbara Wojciechowska, Krystyna Sawicka
Związek Solidarności Polskich kombatantów Regon Bydgoszcz
Jan Perejczuk

10
Średnio: 10 (4 głosy)