Koścół a polityka. Jeszcze jeden cytat z WC. Kołtun się jeży.

Kultura

Kościołowi nie wolno się uchylać od odpowiedzialności i
unikać tematów politycznych. Polityka decyduje o życiu. Jeśli
konkretny polityk zwalcza Pana Boga, Kościół ma obowiązek
aktywnie i ostro zwalczać tego polityka. Nie wolno pozwolić na
zepchnięcie spraw etycznych wyłącznie do sfery prywatności.
Rozcinanie życia na sfery moralne, publiczne, prywatne, siakie i
owakie nie ma sensu - to oszustwo. życie to całość, niepodzielna,
bo nigdy nie da się określić, co jest jeszcze sprawą etyki i wiary, a
co już polityki. Takie podziały to oszustwo, powtarzam. Dlatego
nie wolno Kościołowi dać się zepchnąć wyłącznie do kruchty, a
politykę zostawiać innym.
Czy aborcja jest sprawą polityczną, czy etyczną? - Ani taką,
ani taką, to jest po prostu ważna sprawa do załatwienia. Wybory
prezydenckie i parlamentarne, to też zawsze będą ważne sprawy -
życiowe - ani polityczne ani etyczne - życiowe.
Jeśli więc ktoś nosi w sercu Pana Boga to w różnych
życiowych sprawach, także politycznych, szuka porady i wsparcia
na przykład u księdza. I niech mi się ksiądz nie uchyla od tego
obowiązku, nie chowa przed Labudą głowy w piasek, nie kładzie
uszu po sobie. Ksiądz ma mnie wspierać i ze mną walczyć o
dobro. Jeśli ta walka wymaga zagłosowania za lub przeciw komuś,
to obowiązkiem księdza jest mi wyraźnie wskazać kandydata.
Najlepiej wtedy wejść na ambonę. Przykład księżowskiej odwagi
krzepi serca, zaś tchórzostwo kleru w sprawach publicznych
podkopuje zaufanie do kościelnych instytucji. Wzorem powinien
być ksiądz Skarga, odwaga księdza Popiełuszki, a nie pasibrzuchy
trzęsące portkami pod sutanną.

9.66667
Średnio: 9.7 (3 głosy)

Re: Koścół a polityka. Jeszcze jeden cytat z WC. Kołtun się jeży

Zgadzam się, księża mają prawo wypowiadać się w sprawach etycznych i wszelkich innych jak każdy obywatel. Jeśli chodzi o Polskę to nie jest potrzebna ustawa aborcyjna m.in., bo skoro jest w Polsce 90% katolików to popierają swój kościół i postępują zgodnie z jego nakazami, tylko w księżach jest mało wiary i próbują zdyscyplinować swoich wiernych dodatkowo karami doczesnymi, chcąc zapisów w kodeksach karnych... Politycy tworzą prawo dla 100% społeczeństwa i dlatego muszą brać pod uwagę ogół społeczeństwa, dlatego państwa demokratyczne biorą w opiekę mniejszości, bo to jest właśnie esencja demokracji.

Agata75 - 30 stycznia, 2014 - 22:38

Astra
//Jeśli chodzi o Polskę to nie jest potrzebna ustawa aborcyjna m.in., bo skoro jest w Polsce 90% katolików to popierają swój kościół i postępują zgodnie z jego nakazami, //
Kościół broni nienarodzonych .... zamordowanych mówiąc jaśniej,

Re: Agata75 - 30 stycznia, 2014 - 22:38

Dlaczego mocniej trzeba bronić nienarodzonych w państwach katolickich?

Nikt z nas urodzonych po wojnie....

w tym kraju, nie ma zielonego pojęcia, co znaczy słowo demokracja!. To twór znany z telewizji i prasy, ale tak trudny do lokalizacji, że nikt nie wie jak wygląda i gdzie mieszka!. Proszę więc nie szastać, tym umownym wyłącznie pojęciem!...