Marczuk Pandemonium polityki przemocy Tuska

Kraj

Bartosz Marczuk „Tracimy niepodległość „.....”Cała polityka „przemocy" wobec obywateli – choćby deklaracje fiskusa o wchodzeniu z kontrolami do naszych domów, słowa ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza o tym, „że państwo polskie nie może zatrzymać się na progu domów", nieprzyjazna polityka wobec przedsiębiorców –skłania, wręcz odstrasza ludzi od powrotu. I zmusza do emigracji. „....”W Polsce to nie zmiany kulturowe, ale głównie bariery materialne i brak poczucia bezpieczeństwa decydują o zastraszająco niskiej liczbie rodzących się dzieci. Dla Polaków rodzina i dzieci to wciąż jedne z najważniejszych wartości „....”Wyludniamy się w zastraszającym tempie. To przed czym przestrzegali demografowie i o czym wciąż słyszeliśmy na zasadzie „za 20 lat będzie nas o 3 mln mniej, będziemy starsi, nie będzie młodych" dzieje się właśnie teraz. Czarna seria podawanych ostatnio przez GUS danych nie pozostawia złudzeń -  rok 2013 może przejść do historii jako początek demograficznego pandemonium. „.....”U nas na niski wskaźnik dzietności nakłada się wielka ucieczka młodych za granicę „.....”Siła narodów jest siłą ich ludzi. By się o tym przekonać wystarczy spojrzeć na mapę świata i porównać liderów na poszczególnych kontynentach z ich liczebnością. „....”Tak źle nie było od ośmiu lat, a mamy „szansę", że ten rok będzie najgorszy od blisko 70 lat, czyli czasu zakończenia wojny. „....”Dlaczego w Polsce nie rodzą się dzieci? Lewicowe środowiska przekonują, że to naturalny proces w bogacących się społeczeństwach. – Nic nie można z tym zrobić, ludzie po prostu nie chcą potomstwa – przekonują. Tyle, że przeczą temu fakty. „....”wskaźnik dzietności zmalał w zastraszającym tempie, w bogacących się krajach zajęło to więcej czasu, spadki nie były aż tak głębokie. Dość powiedzieć, że Polska zajmuje pod tym względem 212. miejsce na 224 kraje świata. „....(źródło )
 
Tusk „Im dłużej jest się premierem, tym bardziej staje się w jakimś sensie socjaldemokratą.Bo kiedy się rządzi, to w żadne sposób nie można uciekać od odpowiedzialności za słabszych. W Polsce miliony ludzi potrzebują albo drogowskazu, albo opieki, albo pomocy, wrażliwość socjaldemokratyczna musi być obecna w praktyce rządzących. „....(więcej )
 
Marek Bankowicz.... „Führer III Rzeszy był gorliwym uczniem Marksa i Engelsa „......”Wszystkie te środowiska w obawie przed komunistami postawiły na Hitlera jako tak zwane mniejsze zło. Stworzona przez niego III Rzesza okazała się jednak państwem na wskroś socjalistycznym. W wielu kwestiach, takich jak zakres opiekuńczości państwa czy stosowanie wojny jako narzędzia rewolucyjnej polityki, przewyższyła nawet dokonania Lenina i Stalina w Związku Radzieckim. „.....”Socjalizm stanowił jeden z trzech - obok nacjonalizmu i rasizmu - ideowo-politycznych filarów nazizmu. Hitler był autentycznym wyznawcą socjalizmu i przejął z niego wszystkie zasadnicze punkty programu „...”nienawiść do kapitalizmu „.....”Nazizm od początku deklarował się jako ruch socjalistyczny, robotniczy i radykalny społecznie. Równocześnie narodowy charakter hitleryzmu stawiał go w opozycji do różnych formuł socjalizmu oficjalnego, czyli internacjonalistycznego. Hitler zwalczał bolszewizm nie dlatego, że był antysocjalistą, ale ponieważ uważał go za "żydowską kreację". Jeden z angielskich badaczy, George Watson, trafnie określił kiedyś narodowy socjalizm mianem "nieteoretycznego marksizmu". Socjalistyczne oblicze nazizmu było sprawą nader kłopotliwą dla lewicy, która uczyniła wiele, aby go zakryć kurtyną milczenia.
Młody Hitler, stały bywalec bibliotek najpierw w Wiedniu, a potem w Monachium, z pasją - jak sam mówił - "połykał" literaturę socjalistyczną. Karol Marks i Fryderyk Engels należeli do jego ulubionych autorów. Marksizm studiował też podczas pobytu w celi więzienia w Landsbergu, gdzie trafił po nieudanym puczu monachijskim z 1923 r „.....”Szansa na urzeczywistnienie marzeń pojawiła się szybko, bo w kwietniu 1919 r. zrewoltowani żołnierze i robotnicy ogłosili w Monachium, że Bawaria staje się republiką rad. Hitler chciał wtedy przystąpić do partii komunistycznej, a na rozmaitych wiecach i manifestacjach pojawiał się z czerwoną opaską na rękawie. Po zdławieniu bawarskiej republiki rad miał kłopoty i został nawet aresztowany. Zwolniono go, gdy zdecydował się być tajnym informatorem wojskowego kontrwywiadu. Miał rozpracowywać oraz denuncjować oficerów i żołnierzy, którzy podobnie jak on angażowali się po stronie komunistycznej rewolty. „......”W kierownictwie NSDAP z nie skrywaną sympatią obserwowano bolszewicki eksperyment w Rosji, a sam Hitler wielokrotnie wypowiadał się w duchu prosowieckim. Joseph Goebbels w wydanej w 1926 r. książce "Druga rewolucja" pisał: "Dobry nazista spogląda ku Rosji, ponieważ Rosja jest krajem, który z największym prawdopodobieństwem podejmie wspólnie z nami drogę do socjalizmu; bo Rosja jest sojusznikiem danym nam przez naturę przeciw szatańskim zakusom i zepsuciu Zachodu". Krytykę ZSRR rozwijaną na Zachodzie Goebbels uznawał za dzieło "chóru burżuazyjnych kłamców i ignorantów", gloryfikował zarazem Lenina jako pierwszego w dziejach Rosji przywódcę, który zrozumiał lud rosyjski. „....”(źródło )
 
Hans-Hermann HoppeTłumaczenie: Marcin Zieliński „ Intelektualna przykrywka dla socjalizmu „ ….” Oczywiście, część socjalistów może być zwyczajnie zła. Mogą oni nie mieć nic przeciwko nędzy, w szczególności, gdy jest to nędza innych ludzi, podczas gdy oni sami są odpowiedzialni za rządzenie i czerpią z tego tytułu korzyści. „....”istnieje nieunikniony związek pomiędzy socjalizmem i niskim standardem życia;”...(źródło )
 
Filon z Aleksandrii „Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniu władzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościach oligarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są w istocie dziełem rabunku „...( więcej)
 
Pandemonium „(n; odm. w lm) <z gr. pan wszystek + demon szatan, zło; fr. pandémonium, ang. pandemonium piekło, wyraz utworzony przez J. Miltona (1608–1674)> 1. miejsce, gdzie panuje wszelkiego rodzaju korupcja, chaos, anarchia; królestwo szatana, piekło; 2. przen. wielkie zamieszanie, bałagan „....(źródło )
 
-----
Mój komentarz
 
Bandytyzm podatkowy państwa , niewolnicza , dosłownie niewolnicza eksploatacja Polaków , która z ich pracy pozostawia im ochłapy , za które nie maja jak wykarmić dzieci socjalizm to powód do wymierania . System przymusowych ubezpieczeń społecznych , instrumenty przemocy totalitarnego państwa jaki są prymitywny podatek dochodowy i VAT.
 
Czym się różni socjalista Tusk i socjalista Hitler . I Hitler i Tusk marzyli o Polsce urządzonej przez jak go nazwał Mises socjalizm niemiecki . Współczesna formę socjalizmu niemieckiego , który stał się fundamentem ustroju ekonomicznego i społecznego Unii Europejskiej i Polki można nazwać miękkim hitleryzmem . Gigantyczna biurokracja , skrajna inwigilacja z prawem do wtargnięcia urzędników do domów obywateli , wyniszczanie stanowiącej zagrożenie dla socjalistycznej biurokracji klasy przedsiębiorców .
 
Rabunkowa polityka podatkowa , przechwycenie i przywłaszczenie sobie zasobów pozwalających utrzymać rodzinę przez system i tak zwaną budżetówkę przybrało taką skale ,że wyniszcza biologicznie naród .
 
Tylko likwidacja barbarzyńskiego , bandyckiego socjalistycznego wyzysku poprze takie instrumenty jak przymusowe ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy i VAT pozwoli Polkom przejąć od politycznych i systemowych bandytów dobra wytworzone przez Polaków.
 
Przy obecnym poziomie cywilizacyjnym i poziomie wytwarzania dóbr i żywności depopulacja ma tylko jedno źródło . Bandycki socjalistyczny wyzysk
video „Dr Rafał Wójcikowski o kryzysie, demografii i polityce prorodzinnej „ Wykład dra Rafała Wójcikowskiego "Wolny rynek a polityka prorodzinna i demograficzna" wygłoszony 23 października 2011 podczas PAFERE Liberty Weekend w Czeszowie
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
 
Prawie2 miliony pracujących Polaków nie mogą wyżyć z pensji - wynika z raportu Komisji Europejskiej,.....”Biedni pracujący nie mają oszczędności. Prawie całe wynagrodzenie wydają na rachunki i jedzenie.Wyniki raportu wskazują, że w takiej sytuacji jestjuż prawie 12 procent pracujących Polaków. To prawie 2 milionyludzi pracujących na etatach, umowach-zlecenie i o dzieło lub tzw. samozatrudnionych. „.....”Takich ludzi zaczęło gwałtownie przybywać w zeszłym roku „......( więcej )
 
Ziemkiewicz „Gazeta obsesyjnie prorządowa opublikowała materiał, z którego wynika, że w Polsce na tysiąc obywateli zakłada się 27,5 podsłuchu, w Wielkiej Brytanii, która ma autentyczny problem z terroryzmem to jest 8 na tysiąc,a w Niemczech 0,2 na tysiąc. Coś to, na litość Boską, mówi o tym systemie. Panowanie Tuska tak demoluje państwo prawa w Polsce, że każdy następny, kto przyjdzie, nic nie będzie już musiał psuć. Będzie miał władzę dyktatorską, bo wszystkie hamulce zostały rozbite przy kretyńskim entuzjazmie pożytecznych idiotów z elit intelektualnych i medialnych. „...( więcej )
 
 
Wipler „ Pamiętajmy, że sytuacja demograficzna Polski jest tragiczna. Na 244 państwa na świecie Polska plasuje się na 204 miejscu pod względem przyrostu! „...”W chwili obecnej my mamy większą biurokrację od skrajnie zbiurokratyzowanej Japonii! „...”Dlatego cięć szukajmy w administracji - która notabene rozrosła się o kolejne 70 tys. urzędników w ciągu ostatnich czterech lat - i biurokracji, a nie w rodzinach! „...( więcej)
 
Gilowska”Dla części ludzi, szczególnie tych, którzy właśnie kończą studia, praca w administracji rządowej, czy samorządowej to jest bardzo dobre miejsce. Tyle, że to jest armia ludzi –z członkami rodzin ponad 3 mln osób–w zasadzie na cudzym utrzymaniu...( więcej)„Odpowiedź zawiera się w liczbach. Na koniec 2007 r. poziom wydatków ogółem całego sektora finansów publicznych wyniósł niecałe pół biliona, 496,5 mld zł. A na koniec 2010 r. – przekroczył 640 mld zł. To znaczy, że poziom rocznych wydatków przez trzy lata – 2008, 2009 i 2010 – podniósł się o 140 mld zł. To jest, panowie, 10 proc. PKB! Wzrost poziomu wydatków publicznych o 30 proc. w trzy lata to rekord. „   Gilowska „ Na różne różności. Na przykład na urzędników. Pomiędzy końcem 2007 r. a końcem roku 2010 liczba urzędników wzrosła o 75 tys. Gilowska „ Zgadzam się całkowicie z tymi, którzy mówią, że mamy w Polsce miękki totalitaryzm. Tak. Tak właśnie należy nazwać system, który zbudowała PO w ostatnich latach. Ze wszystkimi konsekwencjami. „...( więcej )
 
. Profesor Wojciechowski tak opisał proces spychania przez Układ III RP Polaków do getta biedy „ pod względem ochrony materialnej własności obywateli Polskę sklasyfikowano na 98. miejscu w świecie! Wysokie podatki utrudniają naturalne narastanie własności prywatnej, skazując większość obywateli na czekanie do pierwszego. „...( więcej)
 
Za Money.pl „Jak wynika z danych NBP, na koniec czerwca 2011 roku zadłużenie sektora finansów publicznych wynosiło niemal 788 mld złotych. Z tego ponad 215 mld złotych jesteśmy winni w walutach obcych. Umocnienie się złotego powoduje więc automatyczny wzrost tej części długu. „....( więcej)
 
Gilowska „ Na różne różności. Na przykład na urzędników. Pomiędzy końcem 2007 r. a końcem roku 2010 liczba urzędników wzrosła o 75 tys. Powtarzam słownie i tak panowie też zapiszcie: siedemdziesiąt pięć tysięcy! To kosztuje krocie. Sporo nas kosztują przepłacane inwestycje, np. autostrady. Bo bardzo przepraszam, ale jeżeli kilometr autostrady miał wedle niektórych szacunków sięgać 200 mln zł, to znaczy, że budowano ją albo w litej skale, albo na Księżycu. Szacunki z 2007 r., gdy projektowaliśmy program budowy dróg krajowych, sięgały 25 mln zł za kilometr
KarnowscyWyobraża pani sobie, co by się działo, gdyby to za waszych rządów znany ekonomista powiedział,że gdy zaczął krytykować rząd, jego żonie grożono zwolnieniem z pracy?Piekło. A kiedy powiedział to prof. Krzysztof Rybiński w rozmowie z „Uważam Rze”,nikogo to nie zainteresowało.

Gilowska „ Zgadzam się całkowicie z tymi, którzy mówią, że mamy w Polsce miękki totalitaryzm. Tak. Tak właśnie należy nazwać system, który zbudowała PO w ostatnich latach. Ze wszystkimi konsekwencjami. Także z faktem, że prezydent RP był zarejestrowany w bazie ABW o nazwie „Jądro”, zdaje się, że jako potencjalny terrorysta. To przecież zgroza”....(wiecej )
 
Kaczyński „Warto być Polakiem dobrze zorganizowanym i wydajnym, ale nie traktowanym w pracy jak niewolnik. Bo już jesteśmy bardzo pracowici. Jest znamienne, że wedle danych OECD przeciętny Polak pracuje aż2015 godzin w roku (pracowitsi są od nas Koreańczycy - 2074 godziny), a daleko za nami są uznawani za bardzo pracowitych Japończycy (1733 godziny), Niemcy (1309 godzin) czy Holendrzy (1288 godzin) „ ..( więcej)
 
 
W ostatnim półroczu ministerstwa i urzędy wojewódzkie zwiększyły zatrudnienie o 30 proc. Urzędnicy to najszybciej rosnąca grupa zawodowa, twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna".
Rząd juz drugi rok próbuje zredukować zatrudnienie w podległych urzędach. Bezskutecznie. Mało tego - w ostatnim półroczu zatrudnienie dramatycznie wzrosło. Z sondy przeprowadzonej przez "DGP" wynika, że od 30 czerwca 2010 r. w ministerstwach zatrudnienie wzrosło o 32,5 proc., a w urzędach wojewódzkich o 37,4 proc. ( źródło)
 
 
Oto co piszą Elbanowscy w swoim artykule w Rzeczpospolitej „ Dnia dziecka nie będzie „ „Co trzecie dziecko w Polsce objęte jest rządowym programem „Wychowanie do życia w biedzie", co oznacza, że jegorodziców nie stać na zapewnienie mu godziwych warunków do życia. Nasz kraj przebija w tej statystyce wszystkie państwa Unii, a kolejne rządy dbają o to, żeby ten stan utrzymać. Dodatki na dzieci wypłacane w ośrodkach pomocy społecznej wynoszą około 60 – 90 zł w zależności od wieku dziecka. I to świadczenie otrzymują dziś jedynie rodziny żyjące na skraju nędzy, ponieważ progi dochodowe uprawniające do dodatków nie są waloryzowane.
Po siedmiu latach inflacji progi zeszły już do poziomu minimum nie socjalnego, lecz minimum egzystencji. Ostatnio Ministerstwo Pracy zapowiada przełom: progi mają zostać podniesione. Nie wiadomo jednak, czy śmiać się czy płakać, bo mają wzrosnąć jednorazowo o wskaźnik inflacji z 504 do 514 zł. Trudno nazwać to nawet rewaloryzacją. Zmiana wprowadzana jest ostrożnie, wejdzie w życie dopiero w przyszłym roku.”.”...( więcej )
 
The Economist „ Tusk Musi wziąć w garść finanse publiczne.. Ogromny deficyt publiczny ( 7.9 procent w tamtym roku ) ...”...”Polska ma 0.7 procent produktu krajowego brutto nakładów na rozwój , połowę tego co w Czechach (Unia zakłada docelowo 3 procent )... Bezrobocie jest szokująco wysokie i wynosi 1.5 miliona osób....Polska w rankingu Banku Światowego ciągle jest na przynoszącym hańbę 121 miejscu w rankingu przychylności podatkowej , za Rosją ….W innym rankingu sprzyjaniu przedsiębiorczości Polska jest na 70 miejscu , gorzej jest z tym Polsce niż w autokratycznej sąsiedniej Białorusi „....( więcej)
 
 
Michalkiewicz „W 1995 roku Centrum Adama Smitha obliczyło, że państwo polskie konfiskuje rodzinie pracowników najemnych 83 procent dochodu – jeśli brać pod uwagę tylko to, do czego ci ludzie są zmuszeni przez prawo. Wynika z tego, że rzeczywiste podatki są znacznie wyższe, niż podają statystyki, bo statystyki nie uwzględniają na przykład przymusowych „składek” ubezpieczeniowych, sięgających przecież połowy dochodu. W ten sposób ludzie, formalnie pozostając właścicielami, zostają wyzuci z własności nie tylko wskutek konfiskaty przytłaczającej większości płynących z niej dochodów, ale również poprzez mnożenie regulacji, „....( więcej)
 
 
Zyta Gilowska „Dla części ludzi, szczególnie tych, którzy właśnie kończą studia, praca w administracji rządowej, czy samorządowej to jest bardzo dobre miejsce. Tyle, że to jest armia ludzi –z członkami rodzin ponad 3 mln osóbw zasadzie na cudzym utrzymaniu „....( więcej )
 
Jarosław Kaczyński „ Warto być Polakiem dobrze zorganizowanym i wydajnym, ale nie traktowanym w pracy jak niewolnik. Bo już jesteśmy bardzo pracowici. Jest znamienne, że wedle danych OECD przeciętny Polak pracuje aż2015 godzin w roku (pracowitsi są od nas Koreańczycy - 2074 godziny), a daleko za nami są uznawani za bardzo pracowitych Japończycy (1733 godziny), Niemcy (1309 godzin) czy Holendrzy (1288 godzin).”...” Nieprzypadkowo w rankingu Doing Business 2010, opisującym łatwość robienia interesów, Polska jest na 70. miejscu wśród badanych 183 krajów. Nieprzypadkowo Polska zajmuje niechlubne 164. miejsce pod względem radzenia sobie z pozwoleniami na budowę. Nic nie usprawiedliwia tego, by Polska była dopiero na 121. miejscu w kategorii łatwości płacenia podatków. Tak jak nic nie usprawiedliwia 81. pozycji Polski w kategorii "łatwość zamykania biznesu" czy 77. miejsca w kategorii "wprowadzania w życie kontraktów"...”Wystarczy stwierdzić, że uniwersytet w Helsinkach jest już 72. w tzw. rankingu szanghajskim, podczas gdy najlepszy z polskich Uniwersytet Jagielloński - 320., a drugi, który się mieści w pierwszej pięćsetce, Uniwersytet Warszawski (największy w Polsce) - znalazł się na miejscu 396., o trzy pozycje niżej od małego uniwersytetu w fińskim Turku.”....”W dodatku, w przeciwieństwie do Finlandii, absolwenci naszych uczelni kompletnie nie interesują polskiego rządu i państwa, czyli z dyplomem trafiają prosto na bezrobocie (już ponad 50 proc. absolwentów nie znajduje pracy”....”O zapóźnieniu Polski pod względem nowoczesności ….Według danych Komisji Europejskiej Polska znajduje się na ostatnim miejscu wśród krajów UE pod względem procentowego udziału w eksporcie wyrobów wysokiej techniki.”.....”Równie źle wypadamy pod względem innowacyjności (wedle danych unijnej organizacji Pro Inno Europe): wyprzedzamy w Unii jedynie Litwę, Rumunię, Łotwę i Bułgarię,”...”Według wydanego przez Komisję Europejską opracowania podsumowującego "największe osiągnięcia UE w nauce i badaniach naukowych" zajmujemy:- 13. miejsce pod względem wielkości funduszy pozyskanych w ramach siódmego programu ramowego (badania i rozwój technologiczny); - 19. miejsce pod względem wskaźnika sukcesu w ramach siódmego programu ramowego; - 22. miejsce pod względem intensywności w dziedzinie badań i rozwoju (czyli odsetka PKB wypracowywanego w tym sektorze); - 23. miejsce pod względem łącznego indeksu innowacyjności; - 25. miejsce pod względem liczby wniosków patentowych (na milion mieszkańców) oraz - 27. miejsce w eksporcie nowoczesnych technologii (liczonych jako odsetek całkowitej wartości eksportu).”....”nakłady na badania i rozwój ….(Polska ) 0,7 proc. PKB ….W Szwecji, która przoduje w Europie, te nakłady wynoszą 3,8 proc. PKB, w Finlandii - 3,4 proc., w Niemczech - 2,5 proc., w Słowenii - 1,45 proc., a w Czechach - 1,4 proc. Miejmy świadomość tego, że jeden amerykański uniwersytet Stanforda dysponuje o 30 proc. większymi środkami (nie licząc gigantycznego funduszu rezerwowego), niż wynosi cały budżet polskiej nauki. Miejmy świadomość, że finansowanie nauki w Polsce na mieszkańca jest prawie dziesięciokrotnie niższe od średniej w starych państwach Unii (19 euro wobec 185 euro).” „.....( więcej )
 
Sadowski „Bank Światowy sklasyfikował polski system podatkowy na 151. pozycji na 183 możliwych, jako jeden z najbardziej wrogich systemów wobec gospodarki. Jest on skomplikowany, nieefektywny i marnotrawny.Na wsi jest prostszy i tańszy. Wprowadzenie PIT, CIT i całego tego systemu na wsi spowoduje również konieczność podania ustawowego wzoru na amortyzację konia tak jak samochodu. Czy Trybunał Konstytucyjny sprosta kolejnemu oczekiwaniu wprowadzenia równouprawnienia i w tej materii?”…” Od lat w rządowych raportach pojawia się diagnoza, iż głównym źródłem bezrobocia w Polsce jest dramatycznie wysokie, łączne opodatkowanie pracy ZUS, składkami i podatkami. Jednym z tych elementów obciążających pracę jest podatek o wprowadzającej w błąd nazwie “składka zdrowotna”. Jest ona biurokratyczną aberracją pozbawioną ekonomicznego i konstytucyjnego uzasadnienia.”…” Tak też się dzieje ze składką precyzyjnie obliczaną od płacy każdego pracującego dwa miejsca po przecinku przez armię księgowych w Polsce. Pieniądze ze składki zdrowotnej, którą tak pieczołowicie zostały wydzielone i przypisane konkretnemu obywatelowi, trafiają na koniec i tak do jednego worka, jakim jest budżet. Zatem cała operacja wydzielenia i przypisania pieniędzy ze składki jest wyłącznie kosztownym oraz szkodliwym absurdem. Wystarczyłoby określony procent z zebranego podatku dochodowego przeznaczyć wprost do NFZ. Nie byłoby tej czasochłonnej, kosztownej i bezużytecznej mitręgi.W dodatku podniesionej do potęgi z tego powodu, iż nasza konstytucja gwarantuje każdemu z nas bezpłatną służbę zdrowia. Każdy ma taki sam zakres i dostęp do służby zdrowia niezależnie od wysokości naliczonej i zabranej składki. Jest to kolejny dowód na bezsens jej kosztownej personalizacji.”„…”W naszej konstytucji nie ma mowy o jakichkolwiek składkach, od których uzależnione jest nasze konstytucyjne prawo do nieodpłatnej służby zdrowia „...( więcej )
 
Właśnie Polsat podał ,że co czwarte polskie dziecko  jest głodne. 30 procent Polaków żyje w nędzy. „...( więcej)
 
Haszczyński„Wymieramy.My, Polacy. W połowie wiekubędzie nas ponad 6 milionów mniejniż teraz. Tak przynajmniej wynika z raportu amerykańskiego Population Reference Bureau.” „....( więcej)
 
 
„NSZZ „Solidarność” uważa, że kosztami przezwyciężania kryzysu najbardziej obarczono pracowników „…”S” cytuje dane Eurostatu, z których wynika, że jeszcze przed spowolnieniem, w 2008 r., 11 proc. zatrudnionych na pełnym etacie, to byli tzw. ubodzy pracujący. Oznacza to, że dochody osiągane z pracy nie gwarantują im życia powyżej granicy ubóstwa. A to odbija się na sytuacji rodzin z dziećmi, które należą do najuboższych w UE. Komisja Europejska już w 2008 r. alarmowała, że co czwarte dziecko w Polsce zagrożone jest ubóstwem. „S” postuluje zmianę zasad pomocy rodzinie. Jej zdaniem trzeba systematycznie podnosić (waloryzować) dochody, jakie mają najbiedniejsze rodziny, by uprawniały je do zasiłków rodzinnych.Najwięcej miejsca raport poświęca rynkowi pracy, ale też zwraca uwagę, że zbyt mało pieniędzy jest przeznaczanych na ochronę zdrowia czy edukację.” „...( więcej)
 
 
Sadowski „Od czasu raportu Banku Światowego i wskazania w nim na kupowanie w polskim parlamencie ustawnie zmieniło się tak naprawdę nic. Cały czas mamy tego typu afery.”...” Od lat Polska w rankingach wolności gospodarczej zajmuje odległe miejsca. Rośnie natomiast pozycja naszego kraju w rankingu korupcyjnym.” ...( więcej)
 
To tylko skromny wierzchołek góry lodowej „osiągnięć „ II Komuny
 
video „Dr Rafał Wójcikowski o kryzysie, demografii i polityce prorodzinnej „ Wykład dra Rafała Wójcikowskiego "Wolny rynek a polityka prorodzinna i demograficzna" wygłoszony 23 października 2011 podczas PAFERE Liberty Weekend w Czeszowie
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Linki do tekstów, które mnie zainteresowały umieszczam na osobnej stronie facebooka Marek Mojsiewicz „ Różne Takie
10
Średnio: 10 (2 głosy)