Prof. Rachuba Jedno gigantyczne państwo polsko rosyjskie

Kraj

Prof. Tadeusz Marczak „Wschodzące potęgi świata „...”Krassimir Petrov w błyskotliwej analizie sytuacji finansowej na świecie pisał: „Państwo narodowe opodatkowuje swoich obywateli, podczas gdy imperia opodatkowują inne państwa narodowe. Historia imperiów od Greków i Rzymian aż do imperiów otomańskiego i brytyjskiego uczy, że ekonomiczną podstawą każdego z nich było opodatkowanie innych narodów”. „......”„Po raz pierwszy w historii, w XX wieku, Ameryka potrafiła opodatkować świat w sposób pośredni” – stwierdza Petrov. Uczyniła tak za pomocą dolara, a nastąpiło to w chwili, kiedy dolar amerykański przestał mieć pokrycie w złocie. Stało się to w 1971 roku podczas prezydentury Richarda Nixona. „....”Niepostrzeżenie jednak nad Stanami Zjednoczonymi zawisła niczym miecz Damoklesa groźba: co będzie, jeśli świat utraci zaufanie do dolara i ta gigantyczna masa banknotów powróci na terytorium Ameryki? Wtedy bowiem papierowy dolar, pełniący funkcję – według Krassimira Petrova – „podatku imperialnego”, zapewniającego niesłychane korzyści Ameryce, diametralnie zmieni swoją rolę, stanie się źródłem hiperinflacji wyniszczającej amerykańską gospodarkę i w konsekwencji stanie się powodem upadku politycznego „....”Na pierwszym miejscu spośród nich należy wymienić Nowy Blok Kontynentalny, nawiązujący do projektu znanego geopolityka niemieckiego Karla Haushofera. Współcześnie opisywany jest on jako oś Paryż – Berlin – Moskwa bądź też jako „wspólna przestrzeń od Władywostoku do Lizbony” – według głośnego określenia Władimira Putina. „...”Drugą geopolityczną konstrukcją jest projekt Nowego Wielkiego Kalifatu zmierzający do przywrócenia dawnej jedności świata muzułmańskiego. Według najbardziej śmiałych rozważań miałby się on rozciągać od krajów Maghrebu na zachodzie aż po Indonezję na wschodzie. I wreszcie trzecia, w sensie geopolitycznym nietypowa konstrukcja, określana jest skrótem BRICS. „ ….(źródło)
 
Rozmowa Mazurka z Profesorem Andrzejem RachubąJest rok 1610 i królewicz Władysław obejmuje tron w Moskwie. „....””Piętnastoletniego Władysława, syna Zygmunta III Wazy, rzeczywiście obrano carem Rosji, ale tronu nie objął. Puśćmy wodze fantazji: załóżmy jednak, że Władysław się nie spóźnia i wkracza do Moskwy „....”Historia Europy się zmienia. Powstaje gigantyczne państwo polsko-rosyjskie, które w sojuszu ze Szwecją rządzi niemal połową Europy.”.....”Gdyby Władysław naprawdę zasiadł i utrzymał się na tronie moskiewskim, to świat wyglądałby inaczej, bo w ciągu trzech pokoleń Rosja stałaby się krajem porównywalnym z Polską. I to byłaby najtrwalsza zmiana, jaka mogłaby się dokonać nawet przy odrębnym języku, religii i pewnych odrębnościach kulturowych. Taka była stawka osadzenia Władysława na Kremlu. „...”Ledwie kilkanaście lat wcześniej, w 1596 roku unia brzeska powołała do życia Kościół unicki. „...”Wielką unię religijną z rosyjskim prawosławiem musiałaby promować wspólna machina państwowa, czyli jedno państwo polsko-rosyjskie. Jeśliby ono przetrwało dłużej, to niczego nie można wykluczyć. „...”Żarty żartami, ale ten pomysł na imperium polsko-rosyjskie był realny? Z pewnością nie był to chwilowy kaprys. Po raz pierwszy taką propozycję składał nam Iwan Groźny w 1572 roku po śmierci ostatniego Jagiellona Zygmunta Augusta.„|.....”Swoje usługi jako króla Rzeczypospolitej, ewentualnie – ponieważ kandydatura szalonego despoty nie wywoływała wśród szlachty entuzjazmu – elekcję carskiego syna Fiodora. Wielki książę moskiewski na tronie... „...”Kiedy dwanaście lat później zmarł Iwan Groźny, to my złożyliśmy im propozycję dynastyczną. To wynikało z postawy polskiej szlachty i bojarów, którzy poważnie myśleli o unii obu organizmów. Wspólnota Moskwy i Rzeczypospolitej nie tylko zwalczyłaby wrogów obu tych państw, ale i przyniosłaby jej twórcom zaszczyty, tytuły i bogactwa...To się zawsze zaczyna od unii personalnej, ale wspólny władca wymusza coraz bliższe związki między dwoma państwami. Zaczyna się od handlu, sojuszy militarnych, a kończy na zaawansowanych projektach zjednoczenia. Z polskiej strony zainteresowany tym był głównie Stefan Batory, a prócz niego panowie litewscy z kanclerzem Lwem Sapiehą. To on proponował Rosji w 1598 roku, po śmierci syna Iwana, cara Fiodora, obranie na tron moskiewski Zygmunta III Wazy. „...”Kreml wziął jednak Borys Godunow. „..”Ale Sapieha nie ustawał w tych pomysłach, a sam Godunow proponował owdowiałemu Zygmuntowi III poślubienie swojej córki Kseni. Godunow szukał możliwości potwierdzenia w Europie swoich ambicji dynastycznych, ale Zygmunt III nie połakomił się.”...”Piętnastoletniego Władysława, syna Zygmunta III Wazy, rzeczywiście obrano carem Rosji, ale tronu nie objął. Puśćmy wodze fantazji: załóżmy jednak, że Władysław się nie spóźnia i wkracza do Moskwy „.....(źródło ).
 
Tomasz Sakiewicz „Czy Rosja rzeczywiście jest potęgą zagrażającą światu? Czy stać ją na wojnę z bogatymi państwami Zachodu? Siła rosyjskiej armii jest mocno zmitologizowana. Widać to było w Czeczenii i Gruzji. Niewielkie, ale bitne narody stanęły niemal do równorzędnej walki z największym państwem świata. Ani rosyjskie uzbrojenie, ani morale żołnierzy nie dają Moskwie istotnej przewagi. Dopiero masa żołnierzy i czołgów powodowała rozstrzygnięcie militarne na korzyść Kremla. „....”Przeciwdziałanie jest proste: należy ujawniać i ograniczać środkami politycznymi i prawnymi działalność agentury, odbierać możliwość działania prorosyjskim lobbystom i kompromitować pożytecznych idiotów. Ciekawi są ci ostatni. Rzadko kiedy są ubrani w prorosyjskie piórka. Często są to albo kosmopolici, jak w II RP i czasach PRL, albo słowianofilscy nacjonaliści, jak w Polsce od czasów targowicy do dziś. Przebranie jest mało istotne. Najważniejsze jest to, czyją realizują politykę. Stąd czasem niesamowite alianse polityczne. Zrozumieć je można, gdy wiemy, gdzie mają swoją centralę. „....(źródło )
 
Rokita w 2009 roku „„Narastają niebezpieczeństwa, których nie było widać. A Tuskowy paradygmat polityki jest na nie ślepy.”…” Geopolityka wokół Polski się wali.”….” Nie widać, ale tak się dzieje. Idzie dekoniunktura geopolityczna na skalę niemożliwą do przewidzenia dziesięć lat temu.”…Unia i NATO są w głębokim bezwładzie i kryzysie. Stają się zupełnie innymi organizacjami niż te, do których przystępowaliśmy.” …W ogóle nie wiadomo, czym będą za parę lat i czy przetrwają w kategoriach naszego życia. „....”Polska szkoła wchodzi w okres degradacji, a uniwersytety nie pełnią misji cywilizacyjnej, gdyż tak bardzo zapadły się już w drugorzędność. „....”a ustrój konstytucyjny – wbrew temu, o czym zapewniają nas tendencyjni prawnicy – wykazuje coraz częściej swoją niemoc „....(więcej )
-------
Mój komentarz
Tusk i jego ferajna, do której zalicza się Palikot nie bez powodu forsują przekształcenie Polski w kraj socjalistycznej politycznej poprawności. Czas zaczyna ich gonić. Kryzys w Unii zwiastujący gigantyczny upadek cywilizacyjny Zachodniej Europy może przekreślić plany nomenklatury II Komuny wiekuistego złączenia Polski z Niemcami
Sikorski „ przystąpienie do strefy euro leży w strategicznym interesie Polski. Stawką jest geopolityczne umocowanie naszego kraju na dekady, a może – oby! – na wieki. „...(więcej)
Jeżeli Polakom uda się nie dopuścić do wprowadzenia przez Tusk i Palikota politycznej poprawności jako religii panującej w Polsce co ukonstytuuje fundamenty ideowe, ideologiczne , społeczne i rodzinne na wzór socjalistycznej Unii Europejskiej to Polska może się wymknąć spod strefy wpływów Niemiec. Rozpad kulturowy i cywilizacyjny Europy nie dokona się na linii Bugu, , ale Odry .
Może się wtedy okazać ,że centrum kulturowe, religijne ku któremu będzie ciążyć Polska będzie się znajdować w ..Moskwie . Jeżeli elity rosyjskie wprowadza w Rosji chiński model autorytarnego kapitalizmu , to Polska stanie w orbicie przyciągania szybko się rozwijającego gospodarczego imperium .
O ile kilkaset lat temu plany zjednoczeniowe Rzeczpospolitej i Rosji mogły doprowadzić do powstania państwa w którym dominowałaby polska kultura , myśl polityczna i ona mogłaby narzucałaby unifikację religijną , kulturową i społeczna, o tyle teraz słaba część Wielkiej Rzeczpospolitej jaką jest współczesna Polska przyjmowałby wzorce rosyjskie, znalazłaby się w rosyjskiej strefie wpływów. Warto zwrócić uwagę ,ze na przestrzeni i ostatnich 300 lat jedynie dwadzieścia lat II Rzeczpospolitej było okresem wolności politycznej. Przez resztę tego szmatu czasu Polska była albo częścią Niemiec i Rosji , albo protektoratem jednego, czy drugiego państwa. I nie łudźmy , gdyby nie interes USA aby zniszczyć Germanów , którzy w postaci II Rzeszy i Austro Węgier praktycznie zdominowali Zachodnią i Środkową Europę Polska mogłaby nie powstać .
Warto zwrócić uwagę na wykład profesora Nowaka , który umieściłem pod spodem dotyczący postępowania Rosjan z elitami podbijanych krajów. Następowało ich usunięcie . Dlatego elity II Komuny tak zaciekle podporządkowują Polskę Niemcom . Rosjanie nie daliby gwarancji że ich pozostawią przy żłobie .
Sakiewicz wskazuje na obecną słabość Rosji . Powtórzę pytanie. Co będzie jeśli Rosja wprowadzi u siebie chiński autorytarny kapitalizm . Z pewnością przestanie być krajem słabym . Cały czas Rosja rozwija się szybciej niż Polską . Posiada suwerenny ośrodek władzy , który jeśli tylko będzie polityczna wola przeprowadzi głębokie reformy .
Zarówno profesor Rachuba , jak i Nowak opisują plany, próby zjednoczenia Rzeczpospolitej z Rosją . Sakiewicz w pewnym sensie antycypuje powrót tych prób . Poczekajmy tylko jak Niemcy osłabną. Tym razem jednak na warunkach Rosji . Wizyta Cyryla I była tylko pierwszym krokiem . I niestety prawie osiemdziesięcioletni papież Franciszek nie daje rękojmi ,że stawi czoła politycznemu i religijnemu zagrożeniu przed jakim stoi Polska . Czy to ze strony politycznej poprawności i Niemiec, czy prawosławia i Rosji .
Profesor Jadwiga Staniszkis „ Wpływy niemieckie są w Polsce dominujące Rosjanie sądzą ,że wpadniemy w ich ręce”.....” Dla Niemców w tej chwili najważniejsze jest to, byśmyszybko weszli do strefy euro, „....”Z drugiej zaś strony, jej zdaniem, coraz silniej będzie podnosić głowę Rosja, szukając możliwości zwiększenia wpływów w naszym regionie.Szczególnie jeżeli kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą odpychane od Unii lub jeżeli ich własne interesy będą je od niej izolowały.”....” Staniszkis . Widać to zresztą doskonale na Węgrzech, gdzie Rosjanie znaleźli się natychmiast, gdy Viktor Orbán został bardzo brutalnie potraktowany przez Brukselę. Prof. Staniszkis zwraca uwagę, że na podobną okazję Moskwa czeka nad Wisłą. Podczas wizyty metropolity Cyryla zauważyłam ten sam język, którym teraz operuje Putin wobec Budapesztu.Uderzył mnie słowianofilski aspekt wypowiedzi Cyryla podczas wizyty w Polsce. Jest to elementem długofalowego projektu, który ma na celu zagospodarowanie pustki, jaka może powstać, jeżeli rozpadnie się Unia Europejska bądź zwycięży w naszym kraju partia antyeuropejska. Byłam zszokowana tym słowianofilskim językiem. „....(więcej )
video profesor Andrzej Nowak „Rosja I Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII wiek)
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Prof. Tadeusz Marczak”...”Pierwszy użył tego terminu w 2001 roku Jim O’Neill, główny ekonomista znanego banku Goldman-Sachs. „....”grupa BRICS zakwestionowała dotychczasową pozycję i funkcję dolara.”....” Coraz częściej oraz coraz donośniej domaga się wprowadzenia nowej waluty światowej opartej na złocie. „....”Szczególną rolę miałyby tutaj do odegrania Chiny. Uwagi kół amerykańskich nie uszedł fakt, że wysunęły się one na pierwsze miejsce w świecie, jeśli chodzi o wydobycie złota, a ponadto intensywnie skupują złoto za granicą. W okresie między 2003 a 2008 rokiem Pekin zwiększył swoje zasoby złota z 600 ton do 1 tys. 54 ton. „.....”Otóż emisją dolara zajmuje się utworzony w 1913 roku Bank Rezerwy Federalnej, który jest prywatnym bankiem centralnym. Rząd amerykański, demokratycznie wybrany, nie ma prawa emitowania pieniądza .Sytuacja taka nie wypływała z ideałów, jakimi kierowali się ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. Thomas Jefferson, autor amerykańskiej Deklaracji Niepodległości i trzeci w kolejności prezydent, już w 1787 roku przestrzegał: „Jeśli naród amerykański pozwoli prywatnemu bankowi centralnemu na kontrolę nad emisją państwowego pieniądza, to bank ten, stosując inflację, będzie zabierał ludziom ich majątek aż do momentu, kiedy pewnego ranka ich dzieci zbudzą się, a ich dom rodzinny i odziedziczona po przodkach ziemia będą na zawsze stracone”....”Ustrój Stanów Zjednoczonych traktowany jako wzorzec demokracji opiera się na zasadzie trójpodziału władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Przeoczono jednak fakt bądź nie znaleziono remedium na władzę pieniądza i jej nadrzędność w stosunku do pozostałych. A tę nadrzędność w sposób niepozostawiający złudzeń wyraził bankier Mayer Rothschild: „Dopóki jestem w stanie kontrolować emisję pieniądza w danym kraju, nie dbam o to, kto w nim stanowi prawo”. …..”I tak Brazylia w 2025 osiągnie PKB Włoch, a w 2031 roku Francji. Rosja, jeśli chodzi o PKB, w 2027 roku dogoni Wielką Brytanię, a w 2028 roku Niemcy. Indie w 2032 roku zrównają się z Japonią. Chiny natomiast w 2041 roku prześcigną Stany Zjednoczone i staną się czołową gospodarką świata.” ….(źródło)

 

Z apelem o pojednanie zwrócił się do Polaków w 70. rocznicę Rzezi Wołyńskiej patriarcha Filaret, zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi prawosławnej patriarchatu kijowskiego. W liście pasterskim napisał, żeby pamiętając o ofiarach tragedii na Wołyniu, pochylić głowy i pomodlić się za nie„...”Pokój między naszymi narodami niech będzie duchowym pomnikiem ofiar konfliktu. „....”Co do szczerości przeprosin wątpliwości ma ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który od lat walczy o uznanie Rzezi Wołyńskiej za ludobójstwo. „.....”Pojednanie i przebaczenie można zbudować tylko na prawdzie. Biskupi grecko-katoliccy używają słów, które obrażają ofiary. Oni mówią o bratobójczej wojnie w latach 1942-43...” ….”W związku z 70. rocznicą Rzezi Wołyńskiej, również przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Rybak wezwał przed paroma dniami, podczas swej wizyty w Polsce marszałków Senatu i Sejmu RP Bogdana Borusewicza i Ewę Kopacz o poparcie inicjatywy ustanowienia Dnia Pamięci i Pojednania Ukraińców i Polaków „....(źródło)
 
Rozmowa Mazurka z Profesorem Andrzejem Rachubą”Na pewno nie ma rozbiorów, Rosja jest normalnym, europejskim państwem. „....”Henryk IV Burbon uznał, że Paryż wart jest mszy i z gorliwego hugenoty stał się katolikiem. Dlaczego więc Władysław nie miałby przejść na prawosławie? Przechodzi, dostaje rosyjską żonę... „....”Do XVIII wieku carowie Rosji nie żenili się z cudzoziemkami. Trafia mu się więc jakaś młoda dama...”....”Władysław dostaje młodą, powiedzmy jeszcze urodziwą żonę i ma z nią dzieci. To jest kluczowe! „....”On na pewno był chory wenerycznie, choć akurat jeszcze nie wtedy, gdy miał objąć tron moskiewski. Tu młodziutki Władysław jeszcze nie zdążył na nic zapaść i ma kilkoro dzieci. To oznacza, że dynastia Wazów zakorzenia się w Rosji. „....”A nad tym drugim morzem z pewnością wspólnie dajemy sobie radę z Tatarami. Proszę pamiętać, że najazdy tatarskie były dotychczas wielką plagą trapiącą zarówno Polskę, jak i Rosję. Siały spustoszenie, uniemożliwiały normalne życie mieszkańcom. Tatarzy przynajmniej raz w roku ruszali na północ na grabieże. Wreszcie pojawiłaby się szansa trwałego pozbycia się tego problemu. „....”My im dajemy Finlandię, sami bierzemy Szwecję. Ikea wzięta, Nokię biorą Ruscy. Pan żartuje, ale takie pomysły się pojawiały i były rozważane całkiem realnie. Naprawdę!”....”tu plan zakładał porozumienie, bo port w Narwie jest jedynym wówczas portem na Bałtyku, z którego mogą korzystać Rosjanie. Petersburg powstał dopiero 100 lat później. Wtedy, w XVII wieku Narwa miała być wspólnym portem polsko-rosyjskim. „.....”To ten proces niewątpliwie następuje dużo szybciej. Jednym z warunków stawianych Władysławowi była swoboda przemieszczania się ludzi i wolność handlu. To wszystko powoduje większe więzy międzyludzkie – tworzą się mieszane małżeństwa, powstają wspólne szkoły, zapewne Rosjanie posyłają dzieci na uniwersytet do Krakowa, do szkół w Warszawie czy Wilnie. Te dzieci przesiąkają polską kulturą i wracają będąc już innymi ludźmi. Słowem, następuje coś, co dziś nazywamy wymianą kulturalną. „....”Litewskie i rusińskie rody szybko się spolonizowały, przejęły polską kulturę i zajęły miejsce rodów polskich. To samo następuje w nowym państwie z rodami bojarskimi? Choć może przybierać różne formy, bo języki polski i rosyjski były wtedy bardziej podobne do siebie niż dziś. Nie wszyscy muszą na co dzień mówić tym samym językiem, by być w jednym państwie. Zresztą rody moskiewskie w miarę utrwalania się wspólnego państwa przypominają sobie wspólną historię, przecież niektóre z nich były rodami litewskimi czy rusińskimi, pochodziły od Giedyminowiczów.”.....”(źródło )
Prof. Alfredas Bumblauskas„A na Litwie, która długo czerpała z legendarnych tradycji Litwy pogańskiej, od momentu wejścia do UE i NATO akcentuje się spuściznę wspólnej z Polską tradycji historycznej – mówi znany litewski historyk prof. Alfredas Bumblauskas.”… Na Białorusi znacznie wcześniej niż na Litwie zaczęto się odwoływać do historii Wielkiego Księstwa Litewskiego”… Stało się ono elementem tworzenia białoruskiej świadomości narodowej– Białoruski Front Narodowy przeciwstawiał się w ten sposób oficjalnej propagandzie, zgodnie z którą historia Białorusi rozpoczyna się od rewolucji październikowej – podkreśla w rozmowie z „Rz” lider białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz.”.. Stosunek do Wielkiego Księstwa Litewskiego jest zależny od geopolityki. Im dalej w danym momencie Białorusi do Rosji, tym bardziej przypomina sobie o tych korzeniach.” .. Pamiętam doskonale, jak powiedział, że czuje się obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego – wspomina prof. Alfredas Bumblauskas…”Jeśli tak spojrzymy na naszą historię, to wiele rzeczy zobaczymy z innej perspektywy, dwudziestowieczne konflikty o Wilno okażą się wojną domową, a mieszkający na Litwie Polacy znajdą też swoje pełnoprawne miejsce w państwie litewskim – mówi Bumblauskas. „...(więcej)
video profesor Andrzej Nowak „Rosja I Rzeczpospolita: próby unii i wielka wojna (XVI-XVII wiek)
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

 

10
Średnio: 10 (2 głosy)