Sądy: Dość zbrodni sądów przeciw Polsce!

portret użytkownika Mariusz Cysewski
20131104-sr kce.jpg
Kraj

4 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach - przewodniczy pani sędzia Iwona Wróbel - przystąpił do rozpatrywania zażalenia M. Cysewskiego, redaktora pisma „Wolny Czyn KPN Obszaru V” na postanowienie prokuratora w sprawie 1 DS 51/13 (III Kp 180/13). Posiedzenie trwało krótko, gdyż na widok, kto rozpatruje sprawę, dziennikarz złożył wniosek o zmianę składu orzekającego. Wniosek ten wynika z wydarzeń w sprawie karnej III K 52/13 przeciw M. Cysewskiemu, również będącej w gestii pani sędzi Wróbel. Proces ten jest aktem zemsty Moskali na M. Cysewskim po tym, gdy oskarżył ich o propagandę antypolską. Sędzia Iwona Wróbel proces utajniła (zob. łącza poniżej do relacji filmowych) i bezprawnie poleciła przemocą usunąć M. Cysewskiego z sali jego własnego procesu. Sytuacja ta jest ewenementem nawet jak na standardy okupowanej Polski - sędzia prowadzi tu proces wspólnie z prokuratorem; z totalnym wykluczeniem prawa do obrony

O co chodzi w sprawie III K 52/13?

11 lipca 2011 r. ukazał się kolejny numer czasopisma „Przekrój”. Na okładce znalazł się rysunek z polską flagą i napisem: „My, Polacy, zabójcy Żydów”. Wewnątrz - podpisany przez Mariusza Nowika komentarz „Na początek”, a w nim wypowiedź:

„Zbyt łatwo zapominamy, że ci, którzy znaleźli śmierć w płonącej stodole, w obozach koncentracyjnych, komorach gazowych i gettach, mieli polskie obywatelstwo. Mówili po polsku, chodzili do polskich szkół. Byli Polakami. Dopóki nie zrozumiemy, że 70 lat temu sami sobie zgotowaliśmy ten los, nie wyciągniemy nauki z tej lekcji historii”. Podkreślenie nasze.

Według niepotwierdzonych informacji prasowych, jednym ze wspólników spółki wydającej „Przekrój” jest generał b. Wojskowych Służb Informacyjnych.

Po zapoznaniu się z publikacją M. Cysewski, redaktor pisma „Wolny Czyn" KPN Obszaru V skierował do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie publicznego znieważenia narodu polskiego, tj. o czynie z art. 133 kk. J. Śliwa z prokuratury w Krakowie odmówiła wszczęcia śledztwa (postanowienie jej uchylił Sąd Okręgowy w Krakowie). Matactwom prokuratury w całym kraju towarzyszyła wzbierająca fala antypolskiej propagandy. Red. Cysewski skierował do sądu akt oskarżenia przeciw prokuratorom, którzy go znieważyli; lecz tzw. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Trzeciej Rzeszy Pospolitej orzekł, że polscy podludzie nie mogą oskarżać nadczłowieków. Ze swej strony prokuratura wszczęła śledztwo przeciw red. Cysewskiemu gdy wystąpił z zarzutem, że uczestnicząc w kampanii oszczerstw wymierzonych w Polskę - prokuratura stała się rzeczniczką propagandy hitlerowskiej. To właśnie ten proces nosi sygnaturę III K 52/13.

Relacje z dotychczasowego toku procesu III K 52/13:
http://www.youtube.com/watch?v=y_OMbKqeCUI
http://www.youtube.com/watch?v=LYtrde3-kDM

Postanowienie prokuratury o odmowie ścigania A. Rumianka i M. Nowika:
http://wolnyczyn.nowyekran.net/post/88536,o-tym-...
Całość aktu oskarżenia przeciw A. Rumiankowi i M. Nowikowi:
http://wolnyczyn.nowyekran.net/post/88659,akt-os...
Zob. też inne konsekwencje sprawy antypolskiego wystąpienia Przekroju:
http://naszeblogi.pl/41905-nie-dbam-jaka-spadnie...

* * *
Kontakt: tel. 511 060 559
https://sites.google.com/site/wolnyczyn/
http://www.youtube.com/user/wolnyczyn
http://mariuszcysewski.blogspot.com/
ppraworzadnosc@gmail.com

10
Średnio: 10 (1 głos)