Czy już idą po Cejrowskiego?

Kraj

W związku ze złożeniem przez Kampanię Przeciw Homofobii doniesienia do prokuratury na pana Wojciecha Cejrowskiego za wypowiedź „należy palić takie pomniki (tęczę z Pl. Zbawiciela), należy je zwalczać wszystkimi sposobami, nielegalnymi również, gdyż to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu” chciałbym przypomnieć wszystkim, a prokuraturze w szczególności, że istnieją w polskim prawie artykuły chroniące przed homoseksualnym wyuzdaniem. Mamy

Art. 197.

§ 1. Kto [...] podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Można twierdzić, że osoby homoseksualne wykorzystując tzw. Parady Równości, podstępem doprowadzają osoby heteroseksualne do obcowania płciowego. Podstęp polega na przedstawianiu seksu homoseksualnego jako naturalnego, równie atrakcyjnego, społecznie akceptowalnego i ważnego oraz kulturowo bliskiego i zrozumiałego, co w rzeczywistości nie jest prawdą. Kolejny artykuł kodeksu karnego

Art. 202.

§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne [...] podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Powyższy artykuł chroni osoby heteroseksualne przed narzucaniem wszelkich treści pornograficznych, w tym wulgarnych zachowań homoseksualnych występujących w czasie tzw. Parad Równości.

Dlaczego w sprawie ewidentnych przestępstw prokuratura milczy, a w sprawie osoby protestującej przeciwko bezczynności prokuratury przyjęła doniesienie? Zauważmy, że słowa pana Wojciecha Cejrowskiego „należy palić takie pomniki” trzeba interpretować w tym duchu: oto brak działania prokuratury doprowadza osoby heteroseksualne do przedstawiania swego oburzenia w sposób skrajny. Okazywany brak szacunku dla uczuć osób heteroseksualnych, który mimo odpowiednich zapisów w prawie, nie powoduje działań prokuratury, doprowadza do jedynej możliwej reakcji – wezwania do „palenia pomników”, których obecność jest kolejnym elementem agresji środowisk homoseksualnych przeciwko osobom wierzącym.

 

   Henryk Dąbrowski

10
Średnio: 10 (7 votes)

nie wyprę się swoich zasad moralnych

Poglądy W. Cejrowskiego są mi bliskie. Pederastię i inne dewiacje seksualne uważam za społeczna patologię.

To nie jest kwestia poglądów.

Zboczenie seksualne jakim jest homoseksualizm przestało być uważane za chorobę bez odpowiedniego uzasadnienia, bez oparcia decyzji o badania naukowe i bez okazania odpowiedniego szacunku dla PRAWDY przez osoby, które wzięły udział w głosowaniu.

Polecam
http://niepoprawni.pl/blog/897/pederasci-i-lesbi...

no, cóż

Przykro mi, ale dla mnie homoseksualizm pozostaje nadal zboczeniem. Przy pomocy badań naukowych można dowieść wszystkiego w zależności od poprawności i zleceniodawców.

portret użytkownika ossala

Należy palić takie pomniki. Mam nadzieję, że się WC

nie obrazi za cytowanie go.
Nie wiem, mam się spodziewać gości?

Gości to chyba nie...... :)

Im chyba o robienie medialnego szumu chodzi. Natomiast dziwi bezczynność prokuratury w sprawach uregulowanych artykułami kodeksu karnego.