uczeń

Wersja do wydruku

Czy można dziś uczyć dzieci panowania nad sobą?

Kraj

Trudno być zwolennikiem przygotowywanej przez rząd podstawy programowej. Napisana pod dyktando unijnych dyrektyw, podporządkowuje ucznia państwu i akcentuje uzawodowienie.  czytaj dalej »

0

Karcenie dzieci a obowiązek szkolny

Blog

Rada Legislacyjna przy premierze krytycznie odniosła się do projektu rządowej ustawy o “zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw”. W projektowanych zmianach proponuje się m.in. następujący zapis w  “Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym” (art. 96 a.): “Osobom wykonującym władzę rodzicielską, opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka.”  czytaj dalej »

0

Kwartalnik "Cywilizacja": o roli charakteru w wychowaniu

Blog

Problematyka kształcenia charakteru nie jest dziś “trendy”.  czytaj dalej »

0

Uczeń jako trybik w machinie państwowej

Tablica i kreda
Kraj

Polska szkoła w latach 90. XX w. była przedmiotem gorących sporów o charakterze ideologicznym. Tematem debaty, wywołującej największy rezonans społeczny, było miejsce religii w systemie edukacji, ale spierano się również o metodę wychowania młodzieży w kontekście lansowanego wówczas tzw. bezstresowego wychowania. Propagowanie permisywizmu pedagogicznego i powiązanych z nim nowinek zaowocowało osłabieniem funkcji wychowawczych polskiej szkoły.  czytaj dalej »

9.2
Średnio: 9.2 (2 głosy)