:(

Wersja do wydruku

:(

Jakiekolwiek miała Pani powody i intencje, uważam Jej komentarz (?) za wysoce niefortunny, ubolewam, że został opublikowany i życzliwie proponuję, by go Pani - po namyśle - wycofała.

AT.

W imię przyszłości pragniemy udzielić wsparcia walczącej Ukrainie Przez: Krystian Frelichowski (7 odpowiedzi) 31 stycznia, 2014 - 22:36