Dlaczego "Wiadomości" przemilczały krytykę genderowego prawa forsowanego przez PO?

Artykuł

Naukowcy w sejmie obnażyli ideologię Konwencji ws. przemocy. "To dokument typowy dla społeczności militarnej"

(...)
Kilka godzin wykładów, kilkunastu wybitnych prelegentów, kilkaset miażdżących argumentów obnażających prawdziwe oblicze "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej". Merytoryczna debata nie pozostawia najmniejszych złudzeń, że dokument podpisany pospiesznie przez Polskę powinien zostać natychmiast wycofany. Tymczasem już pod koniec lutego Platforma zamierza go ratyfikować.
(...)
Jeśli Platformie Obywatelskiej uda się ratyfikować Konwencję, co ma mieć miejsce za trzy tygodnie, musimy się liczyć z totalną rewolucją kulturową, celem której będzie całkowita dekonstrukcja rodziny i moralności.

http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-marzeny-n...

0