Poseł PiS pyta Tuska o wsparcie dla Owsiaka.

Artykuł

„Wśród podatników coraz częstsze jest pytanie, czy środki finansowe, które budżet państwa inwestuje w działalność WOŚP, nie są proporcjonalnie zbyt duże w stosunku do tych, które ta Orkiestra gromadzi i przekazuje na zakup sprzętu medycznego – czytamy interpelacji posła PiS Jarosława Zielińskiego skierowanej do Donalda Tuska.

Na podstawie danych o udziale w WOŚP m.in. służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski i obywateli - Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu – poseł zadaje szefowi rządu 22 konkretne pytania.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 roku Nr 73, poz. 350, z późn. zm.), proszę Pana Premiera o szczegółową odpowiedź na następujące pytania:

1. Na podstawie jakich przepisów prawa Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna oraz Biuro Ochrony Rządu były włączone do działań charytatywnych i prowadziły taką działalność w dniu 12 stycznia 2014 roku na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

2. Ilu policjantów pełniło służbę w dniu 12 stycznia 2014 roku, a ilu w dniu 19 stycznia 2014 roku?

3. Czy policjanci wypracowali nadgodziny w styczniu 2014 roku, w tym w dniu 12 stycznia 2014 roku? Jeśli nadgodziny zostały wypracowane, to ile ich było i jaki jest ich koszt?

4. Ilu strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniło służbę w dniu 12 stycznia 2014 roku w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, a ilu w dniu 19 stycznia 2014 roku?

5. Czy strażacy Państwowej Straży Pożarnej wypracowali nadgodziny w styczniu 2014 roku, w tym w dniu 12 stycznia 2014 roku? Jeśli nadgodziny zostały wypracowane, to ile ich było i jaki jest ich koszt?

6. Jaki był koszt używania sprzętu Państwowej Straży Pożarnej w celu obsługi imprez zorganizowanych przez WOŚP w dniu 12 stycznia 2014 roku? Czy użycie tego sprzętu było zgodne z obowiązującym prawem?

7. Czy wystawienie przez Wojsko Polskie na aukcjach możliwości spędzenia dnia na poligonach, okrętach, symulatorach, lotniskach, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, szczególnie gdy nie wiadomo, kto taką aukcję wygra?

8. Czy wystawienie na aukcji (informowały o tym media przed 12 stycznia 2014 roku) przez Biuro Ochrony Rządu możliwości, spędzenia przez zwycięzcę aukcji jednego dnia z Biurem, nie stanowi złamania prawa oraz narażenia bezpieczeństwa państwa z uwagi na to, że metody działania BOR, system szkolenia funkcjonariuszy, topografię obiektów zajmowanych przez tę służbę może poznać osoba nieuprawniona, która może dostać się do miejsc, będących częścią obszaru chronionego?

9. Kto bezpośrednio poniesie koszty wystawionego na licytację weekendowego pobytu połączonego z patrolem w placówce Straży Granicznej w Stuposianach w Bieszczadach oraz zimowego patrolu granicznego w Puszczy Białowieskiej?

10. Na jakiej podstawie prawnej Państwowa Straż Pożarna udostępnia i umożliwia trening w komorze dymowej osobie nie będącej strażakiem PSP? Czy nie stanowi to zagrożenia zdrowia i życia dla osoby postronnej, której zdrowie nie zostało zdiagnozowane przez właściwą komisję lekarską MSW ?

11. Na jakiej podstawie prawnej umundurowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt jednostki ochrony przeciwpożarowej, przeznaczone do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, brały udział w imprezach organizowanych przez WOŚP w dniu 12 stycznia 2014 roku i używały sprzętu pożarniczego?

12. Na jakiej podstawie prawnej został użyty wojskowy sprzęt podczas akcji charytatywnej na rzecz WOŚP w dniu 12 stycznia 2014 roku?

13. Jakie były koszty (i kto je poniósł) używania sprzętu wojskowego podczas akcji charytatywnej na rzecz WOŚP w dniu 12 stycznia 2014 roku?

14. Ilu żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego i ile jednostek wojskowych było zaangażowanych w działania związane z WOŚP w dniu 12 stycznia 2014 roku? Jakie spowodowało to koszty i kto je poniósł? W jaki sposób został rozliczony czas służby żołnierzy i czas pracy pracowników cywilnych?

15. Jakie koszty poniósł budżet państwa w związku z przylotem do Warszawy w asyście samolotów F-16 w dniu 10 stycznia 2010 roku Jerzego Owsiaka na XVIII Finał WOŚP?

16. Ilu w całym kraju strażników straży miejskich i gminnych zostało zaangażowanych do pracy w dniu 12 stycznia 2014 roku, a ilu pracowało w dniu 19 stycznia 2014 roku?

17. Jakie środki finansowe zainwestował (w całości - licząc wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie) budżet państwa w promocję WOŚP w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku oraz bezpośrednio w dniu 12 stycznia 2014 roku?

18. Kto poniesie koszty skutków aukcji wystawionej przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego ,,dzień w fotelu wicepremiera” która obejmowała m.in. oddanie do dyspozycji zwycięzcy aukcji samochodu z kierowcą, ochrony BOR, możliwość korzystania z gabinetu Janusza Piechocińskiego, obsługę biurową? Jaki jest koszt tego przedsięwzięcia? Które przepisy zezwalają na takie działania ze strony wicepremiera?

19. Z jakich środków finansowych posłanka PO do Parlamentu Europejskiego Pani Róża Thun zapłaci za przelot i pobyt w Brukseli zwycięzcy licytacji, którą zaoferowała na rzecz WOŚP ?

20. Jakie były nakłady publicznych instytucji na prowadzenie bądź promocję akcji WOŚP w latach 2010- 2014? Proszę o wyszczególnienie danych za każdy rok osobno.

21. Jaki był koszt naprawy taboru kolejowego zdewastowanego w 2011, 2012 i 2013 roku przez uczestników imprezy „Przystanek Woodstock” finansowanej ze środków WOŚP, której gościem był m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski? Kto poniósł koszty tych zniszczeń?

22. Ile było przypadków tragicznej śmierci w trakcie imprezy „Przystanek Woodstock”, podczas dojazdu na nią lub wyjazdu z niej? Nie były to „typowe” dla imprez masowych przypadki śmierci (np. spowodowane udarem słonecznym czy wypadkiem komunikacyjnym), ale przypadki wywołane nadużyciem alkoholu, przedawkowaniem narkotyków, zabójstwem czy wypadnięciem lub wyrzuceniem z pociągu?
http://niezalezna.pl/51565-posel-pis-pyta-tuska-...

http://jaroslawzielinski.pl/userfiles/file/2014/...

0