Działy tematyczne

portret użytkownika DoktorNo

Działy tematyczne (dostępne z pozycji menu górnego Działy) są podstronami zawierającymi posegregowane według przynależności tematycznej artykuły i notki z blogów, które oznaczone są niewielką ikonką widoczną tuż pod tytułem notki.

Działy:

  • Kraj - notki poświęcone polityce i wydarzeniom krajowym.
  • Świat - notki o tematyce międzynarodowej, konfliktach zbrojnych, dyplomacji i polityce zagranicznej Polski.
  • Historia - wpisy o szeroko ujętej tematyce historycznej.
  • Kultura - recenzje fimów, literatury pięknej, sztuk teatralnych, reportaże z koncertów, artykuły o zespołach i wykonawcach itp.
  • Humor i satyra - rysunki, opowiadania, dowcipy, niekoniecznie o tematyce politycznej.
  • Gospodarka - biznes, gospodarka, ekonomia itp.
  • Idee - notki o szeroko rozumianych ideach, myśli filozoficznej, doktrynach polityczno-prawnych itp
  • Blog - kategoria specjalna dla notek o tematyce ogólnej. Do niej zaliczane są też notki nie posiadające przyznanej kategorii.

Ważne informacje dla blogerów: aby zaliczyć daną notkę do odpowiedniej kategorii, należy przy edycji notki wybrać z rozwijanej listy Blog w bloku Kategorie odpowiednią pozycje.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii notek.